Gemeente Gemeente Waasmunster

Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is een registratie bij de dienst Burgerzaken van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Een huwelijksdatum reserveren kan echter al vroeger.

Hoe aanvragen?

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De aangifte moet gebeuren door beide partners. 

Een huwelijksdatum reserveren kan via mail of telefonisch.

Prijs

De huwelijksaangifte is gratis.

Je betaalt wel de kostprijs voor het huwelijk bij de huwelijksaangifte. 

Wat meebrengen?

Je moet volgende documenten kunnen voorleggen:

  • de identiteitsbewijzen.

1. Aanstaande Belgische echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst van de huidige verblijfplaats in het buitenland.

2. Aanstaande Belgische echtgenoten die niet in België geboren zijn, dienen een letterlijk afschrift van de geboorteakte voor te leggen.

3. Aanstaande echtgenoten met een vreemde nationaliteit moeten volgende documenten meenemen:

  • letterlijk afschrift van de geboorteakte
  • bewijs van identiteit
  • bewijs van woonst
  • bewijs van ongehuwde staat
  • nationaliteitsbewijs
  • attest van gewoonterecht

Al deze documenten mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn, en moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.