Gemeente Gemeente Waasmunster

Slachtbewijs

Iedereen die een slachting wil laten uitvoeren moet beschikken over een registratienummer. Een uitzondering hierop is het slachten van gevogelte, konijnen en klein wild.

Als je voor de eerste keer een dier wilt laten slachten heb je een persoonlijk registratienummer van het Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAVV) nodig. Telkens als je een dier wilt laten slachten, moet je dat registratienummer voorleggen.

Slachtingen van dieren voor particulier gebruik moeten aangeven worden bij het FAVV.

Voor slachtingen die in een slachthuis plaatsvinden, hoef je niet vooraf een slachtingsaangiftebewijs af te halen. De aangifte gebeurt in het slachthuis zelf.

Voor particuliere slachtingen die buiten een slachthuis worden uitgevoerd, moet je als aanvrager minstens 2 werkdagen voor de slachting persoonlijk bij de milieudienst in het gemeentehuis een slachtingsaangiftebewijs aanvragen. Je brengt je registratienummer mee samen met het beslagnummer (d.i. het identificatienummer van het bedrijf waarvan het dier afkomstig is en dat bestaat uit 8 cijfers). Het computersysteem zal een bewijs van aangifte produceren dat tot het eind van het volgend jaar moet worden bewaard. De geldigheidsduur van het slachtingsaangiftebewijs bedraagt slechts 8 dagen en is op het formulier vermeld. 

Slachtingen zonder aangifte en slachtingen met een vervallen aangiftebewijs worden beschouwd als sluikslachting. 

Rituele slachtingen tijdens offerfeesten mag je onder geen voorwaarde thuis uitvoeren. Rituele slachtingen zijn enkel toegestaan in slachthuizen en op speciaal ingerichte slachtvloeren.

Voorwaarden

  • Grote dieren (paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden.

  • Varkens, geiten en schapen mogen thuis geslacht worden, na registratie en ontvangst van een slachtingsaangiftebewijs.

  • Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen toelating nodig.

Hoe aanvragen?

Particuliere slachting buiten het slachthuis

Kies je voor een particuliere slachting buiten het slachthuis, dan moet je elke slachting persoonlijk aangeven bij het gemeentebestuur - minstens 2 werkdagen vóór de slachting. Vergeet niet het sanitelnummer of oornummer van het te slachten dier mee te brengen.

Slachtingen in het slachthuis

Kies je voor een slachting in het slachthuis en heb je een registratienummer, dan moet je niet elke keer opnieuw een slachtbrief halen bij de gemeente. Je kan voor elke slachting rechtstreeks naar het slachthuis gaan.

Wat meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • het beslagnummer van het dier