Gemeente Gemeente Waasmunster

Bewijs van leven

Het bewijs van leven is een document waarmee je kunt aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt je soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Hoe aanvragen?

Je kunt het bewijs van leven op volgende manieren aanvragen:

  • Je kunt langsgaan bij de dienst Burgerzaken.
  • Je kunt een aanvraag indienen via e-mail.
  • Je kunt met je elektronische identiteitskaart (eID), het document raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de onlinetoepassing van het Rijksregister

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Prijs

Gratis.

Uitzonderingen

Als je in het buitenland verblijft kan je dit attest opvragen bij de ambassade of het consulaat.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart.