Gemeente Gemeente Waasmunster

Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voor wie?

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Voorwaarden

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Hoe aanvragen?

Je legt samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de dienst burgerzaken.

Een afspraak plan je zelf in via ons online afsprakenloket.

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

 • een uittreksel uit je geboorteakte met aanduiding van de afstamming.
 • een attest van ongehuwde staat.
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent.
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent.

Meer info

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden.
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente. Deze eenzijdige verklaring moet betekend worden aan de andere partner door een deurwaarder. Hieraan zijn wel kosten verbonden.
 • door het huwelijk.
 • door het overlijden van een van de partners.