Gemeente Gemeente Waasmunster

Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf bepalen wat er met jouw lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kunt opvragen bij de dienst Burgerzaken in jouw gemeente.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

  • of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
  • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
  • en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Hoe aanvragen?

Je kan de verklaring afleggen aan het loket Burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en je krijgt een ontvangstbewijs mee. 

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

  • Je identiteitskaart.