Gemeente Gemeente Waasmunster

Een kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als jouw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader.

Sinds 1 januari 2015 kunnen ook ongehuwde meemoeders (binnen een lesbische relatie) het kind erkennen.

Een erkenning door de meemoeder is ook een mogelijkheid in volgende gevallen:

 • Je bent een gehuwde of ongehuwde meemoeder en je hebt een kind dat geboren is voor 1 januari 2015 en dat je nog niet geadopteerd hebt.
 • Je bent meemoeder en je volgt een adoptieprocedure voor het kind van jouw partner. je kunt de adoptieprocedure in dat geval stopzetten en het kind erkennen.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
 • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Hoe aanvragen?

Voor het erkennen van een kind maak je steeds telefonisch een afspraak.

Een kind erkennen kan je doen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum (vanaf 6 maand zwanger). De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf.
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente gaan om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan in het gemeentehuis van uw woonplaats of in dat van de gemeente waar het kind geboren zal worden of geboren is.

Als u de erkenning vóór de geboorte niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleeg je het best een notaris.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

 • De identiteitskaarten
 • Een uittreksel of afschrift van je geboorteaktes, bij erkenning na de geboorte.
 • Een doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.