Gemeente Gemeente Waasmunster

Afschrift van de echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Hoe aanvragen?

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. Eventueel kan je deze documenten ook aanvragen voor je echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Je kunt het afschrift van de echtscheidingsakte op volgende manieren aanvragen:

  • Je kunt langsgaan bij de dienst Burgerzaken.
  • Je kunt een aanvraag indienen via het digitale formulier.
  • Je kunt een aanvraag indienen via e-mail.

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

  • Je identiteitskaart.