Gemeente Gemeente Waasmunster

Vlaamse zorgverzekering (tenlasteneming)

Wie aangesloten is bij de Vlaamse zorgverzekering en ernstig en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor niet-medische zorg. Dit wordt een tenlasteneming genoemd. Het is een vaste vergoeding die maandelijks door jouw zorgkas wordt uitbetaald.

Er bestaan twee verschillende vergoedingen:

 • de vergoeding voor mantel- en thuiszorg voor mensen die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp, of verblijven in een service flat
 • de vergoeding voor residentiële zorg voor inwoners van een erkend rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ernstig en langdurig zorgbehoevend zijn
 • in Vlaanderen of Brussel wonen
 • de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • aangesloten zijn bij een zorgkas
 • alle achterstallige bijdragen moeten betaald zijn
 • geen aanvraag hebben ingediend bij een andere zorgkas
 • voor residentiële zorg: effectief verblijven in een erkende residentiële voorziening (ook rusthuizen in Brussel komen hiervoor in aanmerking).

Je leeftijd en financiële situatie speelt geen rol. Ben je jonger dan 26 jaar en zorgbehoevend, dan kan je ook een aanvraag indienen. Wie in Brussel woont en een aanvraag wil indienen, moet rekening houden met een aantal specifieke voorwaarden.

Let op: Een persoon die een boete heeft, kan ook ten alle tijde een aanvraag indienen. De dossierbehandelaar zal onderzoeken of de achterstallige bijdragen moeten opgevraagd worden door de zorgkas. De dossierbehandelaar zal je hierover zelf informeren.

Hoe aanvragen?

Om een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering te ontvangen, moet je een ingevuld aanvraagformulier indienen. Sinds 1 juni 2013 wordt de vergoeding automatisch toegekend aan zwaar zorgbehoevende personen die beroep doen op een erkende dienst voor gezinszorg, aanvullende thuiszorg of op een erkende dienst voor logistieke hulp.

Er zijn twee soorten van tenlastenneming met elk een eigen formulier:

Het aanvraagformulier kan je ook verkrijgen bij je zorgkas, ziekenfonds of het Sociaal Huis. Vul het aanvraagformulier in en voeg er een attest bij waaruit de zorgbehoevendheid van de aanvrager blijkt. Bezorg het ondertekend aan je zorgkas. Ook als je het attest nog niet hebt, is het van belang om het aanvraagformulier zo snel mogelijk op te sturen. Het attest bezorg je dan later.

De zorgkas moet een beslissing nemen binnen de drie maanden (90 dagen) na ontvangst van het aanvraagformulier. Alleen zorgbehoevenden die aan alle voorwaarden voldoen en na aanvraag bij hun zorgkas een positieve beslissing hebben gekregen, hebben recht op een tenlastenneming.

De startdatum van de uitbetaling is afhankelijk van het soort aanvraag. Jouw zorgkas kan de tenlastenneming ook stopzetten, verlengen of wijzigen (wanneer je van zorgvorm verandert).

De zorgkas beslist over de duur van de tenlastenneming. Deze verschilt voor mantel- en thuiszorg en residentiële zorg:

 • Mantel- en thuiszorg: de tenlastenneming duurt minimaal zes maanden en maximaal drie jaar
 • Residentiële zorg: de tenlastenneming duurt minimaal 6 maanden en geldt voor onbepaalde duur

Bij een negatieve beslissing van jouw zorgkas in verband met een tenlastenneming kan je een bezwaar indienen bij het Vlaams Zorgfonds.

Prijs

De vergoeding bedraagt sinds 1 maart 2009 130 euro per maand voor een persoon die van mantel- en thuiszorg of residentiële zorg geniet. Dit bedrag is niet belastbaar en moet dus niet worden aangegeven.

Regelgeving

Decreet 30 maart 1999: organisatie van de zorgverzekering.

Meer info

Je kan deze tussenkomst zelf aanvragen maar een medewerker van het seniorenteam kan je daar steeds bij helpen.