Gemeente Gemeente Waasmunster

Wilsverklaring inzake euthanasie

op basis hiervan kan de behandelende arts later euthanasie toepassen wanneer de patiënt niet meer aanspreekbaar is door een coma. De euthanasie kan enkel worden toegepast op patiënten in coma, niet op patiënten met een andere vorm van wilsonbekwaamheid (vb. hersentumor, dementie...).

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

  • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden. 
  • de patiënt moet helder van geest zijn bij het opstellen van het document.

Hoe aanvragen?

Je laat de wilsverklaring registreren bij uw gemeentebestuur. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van verklaring.

Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de dienst Burgerzaken van je gemeente. 

Een afspraak hiervoor plan je zelf in via ons online afsprakenloket.

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

  • Het ondertekende formulier voor een wilsverklaring in 3-voud.
  • De identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraag.