Gemeente Gemeente Waasmunster

Oude brug Oudeheerweg-Heide wordt ecoveloduct

Gepubliceerd op: maandag 13 maart 2023 9.06 u.
Langs de E17 in Waasmunster ligt het natuurgebied ‘De Vaag’. Helaas is de snelweg voor veel dieren van het natuurdomein een gevaarlijke barrière. Om die barrière weg te werken bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer de bestaande brug Oudeheerweg-Heide over de E17 om tot een ecoveloduct.

Een ecoveloduct is een brug met aan de ene kant een fietspad/voetpad en aan de andere kant een onverhard deel waar dieren de snelweg kunnen oversteken. 

De werken op de brug starten op 3 april en zijn normaal afgerond tegen 7 juli 2023. De brug zal volledig afgesloten worden voor de uitvoering van de werken en de plaatsing van de werfinrichting. Er zal geen doorgang voor voetgangers, fietsers of gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn. Onderaan deze pagina kan je het signalisatieplan downloaden.

WAT EN WAAROM?

Deze brug, Oudeheerweg-Heide, over de E17 in Waasmunster is in slechte staat en momenteel ook de enige ontsluitingsweg voor het natuurdomein De Vaag. Enkel de bezoekers van het natuurdomein maken gebruik van deze brug. Op vraag van het Agentschap Natuur en Bos en de gemeente Waasmunster is bekeken om deze brug nu volwaardig om te bouwen en in te richten tot een ecoveloduct.
 
Fietsers en dieren naast elkaar
De brug wordt omgebouwd tot een bermbrug met groene bedekking en een vrijliggend fietspad op de brug. Ze wordt vanaf dan ook volledig afgesloten voor autoverkeer en zal uitsluitend voor fietsers, voetgangers en deels voor dieren toegankelijk zijn. Ter hoogte van het natuurdomein, langs beide zijden van de E17, wordt een ecoraster geplaatst om dieren van de weg te houden en te geleiden naar het ecoveloduct. Er komen ook schapen die hier zullen zorgen voor een ecologisch bermbeheer.
 

 

Belangrijke trekroute

Het gebied vormt een belangrijke trekroute voor vleermuizen. De omvorming en inrichting van deze brug kan het traject van deze dieren over de snelweg faciliteren. Specifiek voor de passage van vleermuizen wordt een hop-over voorzien. Dit is een constructie bestaande uit palen van 5m hoogte met daarop een vleermuissilhouet die ervoor zorgt dat de dieren op de juiste hoogte vliegen bij het oversteken van de weg.

Het nieuwe eco-veloduct zal sterk lijken op dit bestaande eco-veloduct in Nevele

TIMING EN IMPACT?

De werken op de brug starten op 3 april en zijn normaal afgerond tegen 7 juli 2023. In het najaar worden nog groenwerken uitgevoerd rond de brug en langs de E17. Tijdens de werken zal er beperkte hinder zijn. Houd de website van het Agentschap Wegen en Verkeer in de gaten voor de exacte timing.