Gemeente Gemeente Waasmunster

Oproep om stemrecht te bekomen in de algemene vergadering van de polder

Gepubliceerd op: donderdag 20 juni 2019 10.34 u.

Ingelanden die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen deze zakelijke rechten, zonder fractionering, groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde, die één van de samenstellers van de bedoelde groepering moet zijn, voor de algemene vergadering aan te stellen. Zij die van dit recht wensen gebruik te maken, dienen hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór 1 september 2019 per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf ter zetel van de polder te laten geworden.

De minimumoppervlakte om een stem te bekomen bedraagt 3 ha. Standaard aanvraagformulieren en de volledige regelgeving zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de polder

Ontvanger-griffier Polder Schelde Durme Oost
Oud gemeentehuis Moerzeke
Dorp 1
9220 Moerzeke
Openingsuren kantoor: dinsdag en donderdag van 9-11.30 uur of na afspraak, 052-41 25 99