Gemeente Gemeente Waasmunster

Technische Dienst


OPENBAAR ONDERZOEK NV AQUAFIN

De gemeente Waasmunster deelt mee dat door de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar een aanvraag voor het bekomen van het ministerieel besluit houdende de verklaring tot openbaar nut werd ingediend bij het bestuur voor het project 20527BA: Waasmunster: Waasmunsterbaan - Neerstraat - Ketelboetstraat - Sijpstraat .?,

Het betreft een aanvraag die als hoofddoel heeft om Aanleg van gescheiden riolering langsheen de as Neerstraat – Waasmunsterbaan waarbij tevens een deel van de Ketelboetstraat en Sijpstraat heraangelegd zullen worden.

De werken omvatten: Aanleg van gescheiden riolering langsheen de as Neerstraat – Waasmunsterbaan waarbij tevens een deel van de Ketelboetstraat en Sijpstraat heraangelegd zullen worden + aanleg fietspaden.

Betrokken percelen:
Waasmunster,
C 2857 B – C 2864 A

Het dossier kan ingekeken worden op het gemeentehuis van 10/04/2024 tot en met 15/05/2024 om 12.00 u.

De bezwaren en/of opmerkingen i.v.m. deze aanvraag dienen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en Burgemeester wnd.en voor 15/05/2024 om 12.00u.