Gemeente Gemeente Waasmunster

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen


Hieronder vind je alle lopende openbare onderzoeken m.b.t. omgevingsvergunningen.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Hans Van Buynder, Marktstraat 124 te 9111 Sint-Niklaas een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lucien Reychlerstraat, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 827D.

Het betreft een aanvraag tot het opsplitsen van een perceel in twee loten.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/10/2019 tot en met 10/11/2019.

Reden openbaar onderzoek: verkavelingsaanvraag. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019111301

Referentie gemeente: II/2019/00190?


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Dimitri De Smet, Schietakkerstraat 17 bus3, 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Neerstraat 287_1 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 140K.

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw halfopen bebouwing.

Type handelingen: verkavelen van gronden. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 09/10/2019 tot en met 07/11/2019.

Reden openbaar onderzoek: wijzigen van de verkavelingsvoorschriften. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 07/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019103521

Referentie gemeente: V/2019/00165


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Gokhan Mergen, Neerstraat 283, 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Neerstraat 283, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, Sectie C, perceel 142m 

Het betreft een aanvraag tot afwijking verkavelingsvoorschriften /regularisatie verharding voortuin en zijtuin. Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 02/10/2019 tot en met 31/10/2019.

Reden openbaar onderzoek: afwijking verkavelingsvoorschriften/regularisatie 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 26/10/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2019110835

Referentie gemeente: I/2019/00171


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Patrick Thienpondt, Stokkelaar 11, 9160 Lokeren een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groenselstraat, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 1779A, 1779C.

Het betreft een aanvraag tot een privaat woonerf met 6 ééngezinswoningen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 03/10/2019 tot en met 01/11/2019.

Reden openbaar onderzoek: groepswoningbouw 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 01/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019047852

Referentie gemeente: I/2019/00160


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Dhr. Van Belleghem, Lokerse Baan 59, 9111 Sint-Niklaas een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als Patotterijstraat 54, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, Sectie A, perceel 1189f 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een bergplaats/garage.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/09/2019 tot en met 26/10/2019.

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften van het BPA. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 26/10/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2019113056

Referentie gemeente: I/2019/00179


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Felix Delbare, Kortrijksepoortstraat 295 bus 001 te 9000 Gent een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kastanjelaan 25A en met als kadastrale ligging afdeling 42342, sectie C, perceel 1576Z.

Het betreft een aanvraag tot het oprichten van een ééngezinswoning en het slopen van de loods.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/09/2019 tot en met 26/10/2019.

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de verkavelingsvoorschriften. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 26/10/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019096603

Referentie gemeente: I/2019/00149


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Rudy Bruylandt, Schrijbergstraat 94 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Schrijbergstraat 94, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 698E.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een ééngezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/09/2019 tot en met 11/10/2019.

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften het BPA Schrijberg. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/10/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019098450

Referentie gemeente: I/2019/00151