Gemeente Gemeente Waasmunster

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen


Hieronder vind je alle lopende openbare onderzoeken m.b.t. omgevingsvergunningen.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Hans Van Buynder een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Nijverheidslaan 7 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 852N

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 2 halfopen bebouwing

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/09/2021 tot en met 24/10/2021.

Reden openbaar onderzoek: afwijking verkaveling ( ouder dan 15 jaar)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/10/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. ( enkel na afspraak)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2021109384

Referentie gemeente: I/2021/00183


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van deelt mee dat door de heer Daniël Van Schel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Oudeheerweg Heide 61_1 , en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 603P

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/09/2021 tot en met 24/10/2021.

Reden openbaar onderzoek: afwijkende bouwdiepte

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/10/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente .

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente .

Referentie omgevingsloket: OMV_2021103111

Referentie gemeente: I/2021/00163


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door mevrouw Ann Van Den Abbeele een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Groenstraat 12 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 1027C

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een meergezinswoning met 5 wooneenheden.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/09/2021 tot en met 24/10/2021.

Reden openbaar onderzoek:

afwijking artikel 4.4.1 (dakvorm)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/10/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2021104585

Referentie gemeente: I/2021/00181


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Gino De Raedt een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Patotterijstraat 11 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 1094P

Het betreft een aanvraag tot het afbreken van een bestaande kantoorvilla met buitenverhardingen en het bouwen van een kantoor met woning, het rooien van bomen en het vernieuwen van de grachtoverwelving.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/09/2021 tot en met 24/10/2021.

Reden openbaar onderzoek:

afwijking verkaveling ouder dan 15 jaar (bouwvrije stroken 8m ipv 9m, cosntructies in bouwvrije strook (houten lamellenwand), dakvorm (plat dak ipv hellend dak), afsluitingen voor de bouwlijn niet conform.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/10/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_202110315

Referentie gemeente: I/2021/00185


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Yves Bosteels een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Lucien Reychlerstraat 38_2 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 1602M

Het betreft een aanvraag tot uitbreiden van een eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/09/2021 tot en met 24/10/2021.

Reden openbaar onderzoek:

afwijking bouwdiepte vkv ouder dan 15 jaar

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/10/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2021112900

Referentie gemeente: I/2021/00198


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van deelt mee dat door mevrouw Lara D'Hoe een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heidestraat 49 , en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 121P, 121S

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen & uitbreiden van een vrijstaande ééngezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/09/2021 tot en met 24/10/2021.

Reden openbaar onderzoek: afwijking 'RUP Zonevreemde Woningen'

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/10/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente . ( enkel na afspraak)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente .

Referentie omgevingsloket: OMV_2021117043

Referentie gemeente: I/2021/00186


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Bert De Vylder een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heidestraat (naast nr 10) te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 252F, 252G

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van 2 loten voor open bebouwing.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/09/2021 tot en met 10/10/2021.

Reden openbaar onderzoek: Bijstelling verkaveling.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/10/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. (Enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021112701

Referentie gemeente: V/2021/00169


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van deelt mee dat door de heer Bert De Vylder een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging neerstraat naast 303 , en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 130H

Het betreft een aanvraag tot verkaveling neerstraat naast nr 303.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/09/2021 tot en met 10/10/2021.

Reden openbaar onderzoek: verkavelen

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/10/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente . (Enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente . 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021112666

Referentie gemeente: II/2021/00167


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van deelt mee dat door de heer Sven De Rijck een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 1769B 

Het betreft een aanvraag tot 698_waasmunster_groenselstraat lot 5.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/09/2021 tot en met 10/10/2021.

Reden openbaar onderzoek: Art. 4.4.1 afwijking breedte garage. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/10/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente . ( enkel na afspraak!) 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente . 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021090988

Referentie gemeente: I/2021/00153


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Evi Van Driessche een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Patotterijstraat 92 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 841A

Het betreft een aanvraag tot plaatsen toegangspoort.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/09/2021 tot en met 30/09/2021.

Reden openbaar onderzoek: afwijkend van het BPA.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/09/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. ( enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021098008

Referentie gemeente: I/2021/00150


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Mathias Vercauteren een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Spoorwegstraat 23 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 1650D2

Het betreft een aanvraag tot plaatsen fietsenberging in voortuinstrook.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/08/2021 tot en met 25/09/2021.

Reden openbaar onderzoek: Constructie in voortuinstrook.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 25/09/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente . (enkel na afspraak)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente . 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021081590

Referentie gemeente: I/2021/00119


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van deelt mee dat door de heer Stijn D'haese, Kamershoek 27 te Berlare een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Nijverheidslaan ( naast nr 234), en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 206_, 207_

Het betreft een aanvraag tot verkavelen in 7 loten.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 19/08/2021 tot en met 17/09/2021.

Reden openbaar onderzoek: verkavelen naar 7 loten

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 17/09/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente . (enkel na afspraak)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente . 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021002871

Referentie gemeente: II/2021/00023


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door mevrouw Kelly Van Hoeke Derbystraat 38 te 9160 Lokeren een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Antwerpse Steenweg 79, 9160 Lokeren en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 2133B, 2135D, Afdeling 46014, sectie A, perceel 321H.

Het betreft een aanvraag tot slopen en herbouwen woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/08/2021 tot en met 04/09/2021.

Reden openbaar onderzoek: zonevreemde woning.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 04/09/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. ( enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2021113139
Referentie gemeente: I/2021/00209


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Bert De Vylder een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Rivierstraat 68 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 735N2

Het betreft een aanvraag tot verkaveling rivierstraat 68.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 05/08/2021 tot en met 03/09/2021.

Reden openbaar onderzoek: verkavelen van gronden ( van 1 lot naar 2 loten)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 03/09/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. ( enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2021097656

Referentie gemeente: II/2021/00149