Gemeente Gemeente Waasmunster

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen


Hieronder vind je alle lopende openbare onderzoeken m.b.t. omgevingsvergunningen.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Steven Verstraeten, Neerstraat 213 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Neerstraat 213, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 349N.

Het betreft een aanvraag tot regularisatie van een overkapping en betonverharding.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 05/08/2019 tot en met 03/09/2019.

Reden openbaar onderzoek: zonevreemde woning. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 03/09/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019084358
Referentie gemeente: II/2019/00133


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Marcel Van Mele, Polderstraat 29 te 9220 Hamme een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heidekapelstraat 20, Heidekapelstraat 22, Lucien Reychlerstraat 79, Oudeheerweg-Heide 61_1, Oudeheerweg-Heide 61_2 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 603M, 605E, 607M. 

Het betreft een aanvraag tot wijzigen van de configuratie van de loten en de aanleg van een DWA leiding.

Type handelingen: verkavelen van gronden. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 31/07/2019 tot en met 29/08/2019.

Reden openbaar onderzoek: bijstelling op de reeds bestaande verkaveling. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/08/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019075191

Referentie gemeente: V/2019/00126


BEKENDMAKING VAN EEN AANVRAAG VAN EEN PLANOLOGISCH ATTEST 

De gemeente Waasmunster heeft op 03/07/2019 een volledigheidsbewijs afgegeven voor een aanvraag van een planologisch attest van Verschelden Karel (VEKAM) met als adres Abdij van Roosenberglaan 12, 9250 Waasmunster.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende percelen:

Adres: Abdij van Roosenberglaan 12

kadastrale perceelnummers: afdeling 2 sectie C nummers 1034G, 1034H, 2965C

Er wordt over de aanvraag een openbaar onderzoek gehouden van 31/07/2019 tot/met 29/08/2019. 

U kan de aanvraag inkijken op de volgende adressen: 

GEMEENTEBESTUUR WAASMUNSTER, VIERSCHAAR 1, 9250 WAASMUNSTER 

Als u opmerkingen of bezwaren hebt over de aanvraag, dan moet u die voor het einde van het openbaar onderzoek aangetekend versturen naar of afgeven bij: 

GECORO WAASMUNSTER, VIERSCHAAR 1, 9250 WAASMUNSTER


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door SAFINCO ( de heer Rudi Vercruyssen), Den Hert 25 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Koningin Astridstraat, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 787, 788.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een perceel in 5 loten.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/07/2019 tot en met 15/08/2019.

Reden openbaar onderzoek: nieuwe verkaveling. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/08/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019063669
Referentie gemeente: II/2019/00108


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Mattheuwsen – Steyaert, Steenweg 333 te 9810 Nazareth een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groenstraat 45, 9250 Waasmunster

en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 529K.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 09/07/2019 tot en met 07/08/2019. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 07/08/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019067617

Referentie gemeente: I/2019/00119


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Berghgracht Noel, Hulstbaan 275 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hulstbaan 275, 9250 Waasmunster

en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 221B, 226A.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een stalling/berging op het rundveebedrijf.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

15.1.1°, 16.3.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.2.3.1°b), 28.2.c)1°, 6.5.1°, 9.4.3.c)1° 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 09/07/2019 tot en met 07/08/2019. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 07/08/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019069882

Referentie gemeente: I/2019/00121


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Pieter Vermeyen, Roskamstraat 10 te 9100 Sint-Niklaas een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Nijverheidslaan 206 en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 212. 

Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een tuinmuur aan het gebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 05/07/2019 tot en met 03/08/2019.

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften van de verkaveling. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 03/08/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019071140

Referentie gemeente: I/2019/00120


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door BVBA Dr. Devleeschouwer een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Nijverheidslaan 66 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 769V. 

Het betreft een aanvraag tot een volledige functiewijziging, namelijk dienstverlening zonder woonfunctie.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/07/2019 tot en met 04/08/2019.

Reden openbaar onderzoek: functiewijziging. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 04/08/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019062963

Referentie gemeente: I/2019/00109