Gemeente Gemeente Waasmunster

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen


Hieronder vind je alle lopende openbare onderzoeken m.b.t. omgevingsvergunningen.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Wendy Van Eester een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bokmolenstraat, Sint-Margrietstraat te 9250 Waasmunster. Oudestraat, Stokthoekstraat te 9140 Temse, en met als kadastrale ligging Afdeling 46008, sectie A, perceel 444_

Het betreft een aanvraag tot rioleringswerken, grondwerken

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

53.2.2°b)2°

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 31/12/2020 tot en met 29/01/2021.

Reden openbaar onderzoek: grondwerken, rioleringswerken

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 29/01/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. ( enkel na afspraak)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster

Referentie omgevingsloket: OMV_2020125915

Referentie gemeente: I/2020/00310


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van deelt mee dat door de heer Filip Martens een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Stationsstraat 98 , en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 1656V2

Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een woning

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/01/2021 tot en met 14/02/2021.

Reden openbaar onderzoek: het uitbreiden en omvormen naar een tandartsenpraktijk

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 14/02/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. (enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020158771

Referentie gemeente: I/2020/00281


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Bert Belon, Regentiestraat 12 te 9100 Sint-Niklaas een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groenstraat 24-26-28 in Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 1, sectie A, perceel 997E, 997K, 998D, 999D, 999E, 999F.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 17 ééngezinswoningen, een polyvalente ruimte en fietsen-, vuilnis- en tellerlokaal.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/01/2021 tot en met 14/02/2021.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 14/02/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020171646

Referentie gemeente: I/2020/00304


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door mevrouw Els Moorthamer een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Schrijbergstraat 72_2 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 716M

Het betreft een aanvraag tot verkavelen.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/12/2020 tot en met 28/01/2021.

Reden openbaar onderzoek: verkavelen; van 1 lot naar 2 loten.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 28/01/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. (enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020145567

Referentie gemeente: II/2020/00233


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

. Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Ilse Van Cleynenbreugel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heesdonkwijk 2 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 1885H

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een poolhouse en veranda.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/12/2020 tot en met 26/01/2021.

Reden openbaar onderzoek: afwijking voorschriften verkaveling; opp bijgebouw

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 26/01/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. (enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020142178

Referentie gemeente: I/2020/00228


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door mevrouw Cathérine Breynaert, De Cauwerstraat 37 te 9100 Sint-Niklaas een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lucien Reychlerstraat, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 824D, 824E. 

Het betreft een aanvraag tot het oprichten van een ééngezinswoning met praktijk.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29/12/2020 tot en met 27/01/2021.

Reden openbaar onderzoek: bebouwbare oppervlakte is groter dan 500m²

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27/01/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020137286

Referentie gemeente: I/2020/00213