Gemeente Gemeente Waasmunster

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen


Hieronder vind je alle lopende openbare onderzoeken m.b.t. omgevingsvergunningen.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Piet Stevens een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kerkstraat 56 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 1413D

Het betreft een aanvraag tot het bijbouwen van een veranda en het plaatsen van een tuinberging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/07/2021 tot en met 14/08/2021.

Reden openbaar onderzoek: afwijkend van het BPA ( Ouder dan 15 jaar)

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 14/08/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. ( enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021071282

Referentie gemeente: I/2021/00107


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van deelt mee dat door de heer Jan Moens een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Koningin Astrid straat (naast nr 6) , en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 2228C.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngzinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/07/2021 tot en met 15/08/2021.

Reden openbaar onderzoek: Afwijkend vd bouwzone volgens de verkaveling; 60cm buiten de vastgestelde bouwzone.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/08/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente . ( enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente . 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021074686

Referentie gemeente: I/2021/00135


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Mario De Kegel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Sparrenhofstraat 5 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 1042F, 1042G, 1045K

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een verkaveling

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/07/2021 tot en met 14/08/2021.

Reden openbaar onderzoek: Bijstellen verkaveling; bouwvrije zone van 8m naar 7m.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 14/08/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. ( enkel op afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021075806

Referentie gemeente: I/2021/00143


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer JORIS DE WILDE een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Neerstraat 143 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 836D

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/07/2021 tot en met 15/08/2021.

Reden openbaar onderzoek: afwijkend van de verkavelingsvoorschriften.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/08/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. ( enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021084833

Referentie gemeente: I/2021/00130


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van deelt mee dat door mevrouw Nicky Thaey een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Schrikkestraat ( rechts naast nr 16) , en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 700S

Het betreft een aanvraag tot wijziging verkaveling schrikkestraat nr. II/2020/00062.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/07/2021 tot en met 08/08/2021.

Reden openbaar onderzoek: wijziging verkavelingsvoorschriften.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 08/08/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente . ( enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente . 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021064127

Referentie gemeente: I/2021/00110


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Roel Moyson een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Palingstraat 2 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 1903A

Het betreft een aanvraag tot renovatie bestaand restaurant.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/07/2021 tot en met 08/08/2021.

Reden openbaar onderzoek: Zonevreemde constructie.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 08/08/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. ( enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021060120

Referentie gemeente: I/2021/00080


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Stefan Heylen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Schrijbergstraat 78 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 719L

Het betreft een aanvraag tot aanvraag propaangastank.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

17.1.2.2.1°

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/06/2021 tot en met 27/07/2021.

Reden openbaar onderzoek: strijdig met voorschriften BPA.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27/07/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. ( enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021083980

Referentie gemeente: I/2021/00128


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Geert Windey een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Weverstraat 36 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 81B

Het betreft een aanvraag tot regularisatie verbouwing ééngezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/06/2021 tot en met 21/07/2021.

Reden openbaar onderzoek: regularisatie aanbouw ééngezinswoning.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 21/07/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. ( enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021064138

Referentie gemeente: I/2021/00093


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Frederic Goethals een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Pelkemstraat 76 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 988B

Het betreft een aanvraag tot de afbraak van bestaande constructies en het heropbouwen van een woning met grote schuur, tuinberging & het rooien van 17 bomen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/06/2021 tot en met 15/07/2021.

Reden openbaar onderzoek: Zonevreemde constructies

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/07/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. ( enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. ( enkel na afspraak!) 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021050902

Referentie gemeente: I/2021/00088


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Karel Verschelden een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Abdij van Roosenberglaan 12 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 1034G, 1034H, 2965C

Het betreft een aanvraag tot werkplaats voor productie van keukens en interieur... regularisatie.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.1°, 15.1.1°, 17.3.6.1°b), 19.3.2°b), 19.6.2°a), 3.2.2°a), 4.3.a)1°ii)

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/06/2021 tot en met 15/07/2021.

Reden openbaar onderzoek: regularisatie wijzigingen werkplaats

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/07/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. ( enkel na afspraak!)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2021055381

Referentie gemeente: I/2021/00079