Gemeente Gemeente Waasmunster

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen


Hieronder vind je alle lopende openbare onderzoeken m.b.t. omgevingsvergunningen.


NIEUWS: NOODBESLUIT PROCEDURES OMGEVINGSVERGUNNING

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning.

Dit besluit is gebaseerd op:

-het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 5.

Hoofdstuk 3: Procedurele aanpassingen

Art. 10. De openbare onderzoeken die lopen op de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020.

Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.

De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.

Kort samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020;
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Yves Moens een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Baudelodreef zn. te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Waasmunster, eerste afdeling, sectie A, perceel 792A

Het betreft een aanvraag tot terreinaanlegwerken.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 3/06/2020 tot en met 2/07/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 2/072020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster (na afspraak).

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020017440

Referentie gemeente: I/2020/00081


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door VEKAM NV, de heer Karel Verschelden, Molenstraat 77 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Abdij van Roosenberglaan 12, 9250 Waasmunster

en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 1034G, 1034H, 2965C.

Het betreft een aanvraag tot werkplaats voor productie van keukens en interieurbouw vekam nv.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/05/2020 tot en met 24/06/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020014415

Referentie gemeente: I/2020/00029


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door FINE GARDENS bvba, de heer olivier Castelain, Weverstraat 80 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Van Eyckpark 42, 9250 Waasmunster

en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, 23H, 24, 358/02E.

Het betreft een aanvraag tot het afbreken van een zonevreemde woning en het heropbouwen van een nieuwe zonevreemde woning op een andere plaats.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/05/2020 tot en met 24/06/2020.

Reden openbaar onderzoek: zonevreemde woning.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2019136362

Referentie gemeente: I/2020/00016


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Davy Bulteel, Ruisstraat 217 te 9140 Temse een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Weverstraat 24, 9250 Waasmunster

 en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 90M.

Het betreft een aanvraag tot het aanbouwen van een erker aan de achtergevel en het aanbouwen van een carport aan de voorgevel.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/05/2020 tot en met 18/06/2020.

Reden openbaar onderzoek: zonevreemde woning

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 18/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020025951

Referentie gemeente: I/2020/00044


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Bart Saelen, Fortenstraat 58 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Fortenstraat/Koningin Astridstraat in Waasmunster

en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 761M, 761N, 761P, 761R, 762N, 763M.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden in drie loten.

Type handelingen: verkavelen van gronden

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/05/2020 tot en met 16/06/2020.

Reden openbaar onderzoek: nieuwe verkaveling.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020021146

Referentie gemeente: II/2020/00032


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door JORIS DE WILDE een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Neerstraat 143 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 836D

Het betreft een aanvraag tot verbouwen van de woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/05/2020 tot en met 16/06/2020.

Reden openbaar onderzoek: afwijkend van de verkavelingsvoorschriften

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster (na afspraak).

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020019674

Referentie gemeente: I/2020/00033


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

. Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Maarten Thuysbaert een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Oudeheerweg-Ruiter 112 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 434N

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een tuinhuis.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/05/2020 tot en met 16/06/2020.

Reden openbaar onderzoek: afwijking voorschriften verkaveling

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster, na afspraak.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020000772

Referentie gemeente: I/2020/00001


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Bert De Vylder een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Schrikkestraat 14, 16 en 18 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 700H, 700K, 700L

Het betreft een aanvraag tot nieuwe verkaveling.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/05/2020 tot en met 16/06/2020.

Reden openbaar onderzoek: nieuwe verkaveling

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster na afspraak.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020039608

Referentie gemeente: II/2020/00062


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door mevrouw Annemieke Apers een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Van Eyckpark 27 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 365C

Het betreft een aanvraag tot aanvraag tuinhuis en zwembad 2020.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/05/2020 tot en met 16/06/2020.

Reden openbaar onderzoek: afwijking verkavelingsvoorschriften

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster na afspraak.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020031857

Referentie gemeente: I/2020/00051


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Jeroen Colman, Sousbeekstraat 75 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groenselstraat 23, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 2157C.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woning met garage.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 09/03/2020 tot en met 01/06/2020.

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften van de verkaveling ifv de bouwbreedte van de garage achteraan.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 01/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020016170

Referentie gemeente: I/2020/00021


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Max lyssens-Danneboom, Zeelsebaan 16, 9200 Dendermonde een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sousbeekstraat, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 446B.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een perceel in zes loten.

Type handelingen: verkavelen van gronden

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 02/03/2020 tot en met 25/05/2020

Reden openbaar onderzoek: nieuwe verkaveling.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 25/05/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2019096963

Referentie gemeente: II/2020/00006


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Jellen Maras, Kleine Dweersstraat 44 te 9140 Temse een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Malpertuus 1, 9250 Waasmunster.

en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 734A.

Het betreft een aanvraag tot bijstelling van de bestaande verkavelingsvoorschriften.

Type handelingen: verkavelen van gronden

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/03/2020 tot en met 27/05/2020.

Reden openbaar onderzoek: wijzigen verkavelingsvoorschriften.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27/05/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020016683

Referentie gemeente: V/2020/00023


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door mevrouw SOFIE VAN OSSELAER, Bareelstraat 17 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bareelstraat 17, 9250 Waasmunster

en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 631S3.

Het betreft een aanvraag tot het aanbouwen van een veranda.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/02/2020 tot en met 19/05/2020.

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften van de verkaveling.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 19/05/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020000998

Referentie gemeente: I/2020/00003


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door STERREBUILDING, de heer Wim De Thaey, Lindestraat 10 te 9240 Zele een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Burgemeester Michel Du Tré-straat en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 1007B2, 993C.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een bouwgrond in 11loten.

Type handelingen: verkavelen van gronden

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/05/2020 tot en met 16/06/2020.

Reden openbaar onderzoek: nieuwe verkaveling.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 16/06/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020022354

Referentie gemeente: II/2020/00039