Gemeente Gemeente Waasmunster

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen


Hieronder vind je alle lopende openbare onderzoeken m.b.t. omgevingsvergunningen.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Mechtildis Lelie, 9220 Hamme aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met adres Gentstraat 57 te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging afdeling 42342, Sectie C, perceel 758 E.

Het betreft een aanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande ééngezinswoning 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 08/12/2018 tot en met 07/01/2019

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften van de verkaveling 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018139427
Referentie gemeente: I/2018/00186


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Bart De Malsche, QUBO, Hammestraat 6, 9220 Hamme aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met ligging op de hoek van Kapelwijk en Veldstraat te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging afdeling 42023, Sectie B, 1254C

Het betreft een aanvraag voor het bouwen van 6 ééngezinswoningen met garage. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 08/12/2018 tot en met 07/01/2019

Reden openbaar onderzoek: bouw van 6 ééngezinswoningen met garage 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018132597
Referentie gemeente: I/2018/00176


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Jens Vercruyssen, Real Invest, Grote Baan 183 bus 1 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met adres Grote Baan 142 te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging afdeling 42023, Sectie A, 1477Y

Het betreft een aanvraag voor het bouwen van 5 ééngezinswoningen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 07/12/2018 tot en met 06/01/2019

Reden openbaar onderzoek: bouw van 5 ééngezinswoningen. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018132351
Referentie gemeente: I/2018/00175


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Jorden Van Eetvelde (Vagaetrans) Neerstraat 359 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met adres Abdij Van Roosenberglaan 1 te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging afdeling 42342, Sectie C, percelen 1737l, 1737m, 1810c, 1815b, 1817a, 1819d, 1822b.

Het betreft een aanvraag van het wijzigen van het reliëf van de bodem, heraanleg bufferzone etc… 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29/11/2018 tot en met 29/12/2018.

Reden openbaar onderzoek: wijzigen van het reliëf van de bodem, heraanleg bufferzone etc… 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018121294
Referentie gemeente: I/2018/00171

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Christophe Rousseau, Heiakker 29 te 9111 Sint - niklaas een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met adres Grote baan 190-192 te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging afdeling 42023, sectie A, perceel 1893W

Het betreft een aanvraag bijstellen van een verkaveling. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/11/2018 tot en met 28/12/2018.

Reden openbaar onderzoek: bijstellen van een verkaveling 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018118206

Referentie gemeente: I/2018/00168


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Evert Vermeirsch Hippoliet Persoonsstraat 2 te 9050 Gent een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met ligging ter hoogte van de Neerstraat (achter huisnummer 7) te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging afdeling 42342, sectie C, perceel 779h.

Het betreft een aanvraag bijstellen van een verkaveling. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/11/2018 tot en met 27/12/2018.

Reden openbaar onderzoek: bijstellen van een verkaveling. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018124786

Referentie gemeente: I/2018/00166


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Petro Inze, Neerstraat 137 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met adres Neerstraat 137 te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging, sectie C, perceel 838H.

Het betreft een aanvraag verbouwen woning. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 23/11/2018 tot en met 23/12/2018.

Reden openbaar onderzoek: verbouwen woning 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018121852

Referentie gemeente: I/2018/00159


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Evi Heier, Molenstraat 36 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met adres Kastanjelaan 1 te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging, sectie C, perceel 1534V.

Het betreft een aanvraag afbraak woonst en opbouw praktijk en woongelegenheid. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 23/11/2018 tot en met 23/12/2018.

Reden openbaar onderzoek: afbraak woonst en opbouw praktijk en woongelegenheid. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018119028

Referentie gemeente: I/2018/00157


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Bob Raets, Bellestraat 42, bus 1 te 9100 Sint – Niklaas een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met adres kastanjelaan 25 te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging, sectie C, 1576p

Het betreft een aanvraag bijstellen bestaande verkaveling 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 14/11/2018 tot en met 14/12/2018.

Reden openbaar onderzoek: aanvraag bijstellen bestaande verkaveling 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_201812042
Referentie gemeente: I/2018/00159