Gemeente Gemeente Waasmunster

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen


Hieronder vind je alle lopende openbare onderzoeken m.b.t. omgevingsvergunningen.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Bert De Vylder, Bookmolenstraat 24 te 9220 Hamme een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Fortenstraat en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 739A.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een perceel in 4loten.

Type handelingen: verkavelen van gronden

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/09/2020 tot en met 24/10/2020.

Reden openbaar onderzoek: nieuwe verkaveling

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/10/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020111433

Referentie gemeente: II/2020/00177


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Theophiel Waterschoot, Nijverheidslaan 216 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Nijverheidslaan 144-146, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 247A.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een perceel in twee loten voor halfopen bebouwing.

Type handelingen: verkavelen van gronden

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/09/2020 tot en met 21/10/2020.

Reden openbaar onderzoek: nieuwe verkaveling

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 21/10/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020069316

Referentie gemeente: II/2020/00116


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Pommeline Verhofstadt een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Doornijkstraat 17_1 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 1930T

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/09/2020 tot en met 10/10/2020.

Reden openbaar onderzoek: afwijkend van de voorschriften van de verkaveling

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 01/09/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.( Enkel Na Afspraak)

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020085478

Referentie gemeente: I/2020/00143


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Dirk Bondroit, Kruisstraat 34 te 9111 Sint-Niklaas een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dorushoeksken en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 742B.

Het betreft een aanvraag tot het oprichten van een meergezinswoning (twee wooneenheden).

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/09/2020 tot en met 10/10/2020.

Reden openbaar onderzoek: meergezinswoning.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10/10/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2020102594

Referentie gemeente: I/2020/00167