Gemeente Gemeente Waasmunster

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen


Hieronder vind je alle lopende openbare onderzoeken m.b.t. omgevingsvergunningen.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Wim Vergauwen, Eikenlaan 7, te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Eikenlaan 7, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 1535G. 

Het betreft een aanvraag tot het bijbouwen van een poolhouse met zwembad. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 2019-02-06 tot en met 2019-03-07.

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften van de verkaveling. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 2019-03-07, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2019009392
Referentie gemeente: I/2019/00015


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Bram Impens Grootbroekstraat 24 te 9200 Dendermonde een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Groenselstraat 16, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 2030Z. 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een bebouwd perceel. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29/01/2019 tot en met 27/02/2019.

Reden openbaar onderzoek: nieuwe verkaveling. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27/02/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018159512

Referentie gemeente: I/2018/00224


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Joris Baele, Stropkaai 23 te 9000 Gent een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lodewijk Mortelmansstraat 6 te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 799G2. 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/01/2019 tot en met 24/02/2019.

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften van de verkaveling. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 24/02/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018155839

Referentie gemeente: I/2018/00217


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Filip Beck, Ketelboetstraat 36 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als Ketelboetstraat 36 te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 59M. 

Het betreft een aanvraag tot slopen en herbouwen van een zonevreemd bijgebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 23/01/2019 tot en met 21/02/2019.

Reden openbaar onderzoek: het betreft een zonevreemde constructie. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 21/02/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018139099
Referentie gemeente: I/2018/00189


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Gunther Neirinckx, Stokstraat 66 bus 21 te 9340 Lede een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Fortenstraat 1,9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 714L. 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van drie appartementen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 15/01/2019 tot en met 13/02/2019.

Reden openbaar onderzoek: meergezinswoning. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 13/02/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018148831
Referentie gemeente: I/2018/00213