Gemeente Gemeente Waasmunster

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen


Hieronder vind je alle lopende openbare onderzoeken m.b.t. omgevingsvergunningen.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Alexander Gryson, Kastanjelaan 19 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Den Hert 27, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 699E. 

Het betreft een aanvraag tot het oprichten van een woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/06/2019 tot en met 11/07/2019.

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/07/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019060243

Referentie gemeente: I/2019/00105


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Hans Dens een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Koningin Astridstraat, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 763C. 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een perceel in zes loten.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12/06/2019 tot en met 11/07/2019.

Reden openbaar onderzoek: nieuwe verkaveling. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 11/07/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019020145

Referentie gemeente: I/2019/00080


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Dirk Heirwegh een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bouchoutstraat 24 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 1547E. 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/05/2019 tot en met 28/06/2019.

Reden openbaar onderzoek: zonevreemde woning. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 28/06/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019042937
Referentie gemeente: I/2019/00067


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Jan Burm Hertjen 41 te 9100 Sint-Niklaas een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kuilstraat 46, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 327D.

Het betreft een aanvraag tot het oprichten van een bedrijfswoning na afbraak vervallen woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/05/2019 tot en met 22/06/2019.

Reden openbaar onderzoek: bedrijfswoning. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/06/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019050186

Referentie gemeente: I/2019/00084


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Nicky De Witte, Guido Gezellestraat 16 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oudeheerweg-Ruiter 157, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 1707C, 1707D, 1707E. 

Het betreft een aanvraag tot inplanting autoliftput.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/05/2019 tot en met 25/06/2019.

Reden openbaar onderzoek: inplanting autoliftput voor voorbouwlijn. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 25/06/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019055519

Referentie gemeente: I/2019/00094


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Davy de Witte, Kerkstraat 54 bus 102, 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Maretak (naast nr52) 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 835E 

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een vrijstaande woning

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/05/2019 tot en met 19/06/2019.

Reden openbaar onderzoek: afwijking op voorschriften BPA 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 19/06/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019051643

Referentie gemeente: I/2019/00086


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Mieke Delaruelle, Verheyen Estates, Oudeheerweg-Heide 40, 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Fortenstraat 111, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, 629p, 632g, 629s 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 5 wooneenheden.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/05/2019 tot en met 19/06/2019.

Reden openbaar onderzoek: bouwen van 5 wooneenheden. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 19/06/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

 


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Bart Marks, Bookmolenstraat 21 te 9111 Sint-Niklaas een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Baverikstraat 23, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 745D. 

Het betreft een aanvraag tot verbouwing en uitbreiding van een ééngezinswoning en het oprichten van een carport.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/05/2019 tot en met 19/06/2019.

Reden openbaar onderzoek: oprichten carport in de bouwvrije strook. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 19/06/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019047637

Referentie gemeente: I/2019/00081


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Peter Tack, Sijpstraat 17, 9250 Waasmunster aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sijpstraat 17 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 306K. 

Het betreft een aanvraag tot de aanleg van een zwembad

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/05/2019 tot en met 15/06/2019.

Reden openbaar onderzoek: in strijd met de verkavelingsvoorschriften 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 08/06/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019055342

Referentie gemeente: I/2019/00092


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Janef Hulpiau, Patotterijstraat 74 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Patotterijstraat 74, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 851A. 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinbijgebouw en een zwemvijver.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/05/2019 tot en met 08/06/2019.

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften van het BPA Schrijberg. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 08/06/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019045124

Referentie gemeente: I/2019/00070


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door mevrouw Jay Detroyer, Scheepsdalelaan 60 te 8000 Brugge een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Frank Baurstraat te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 1614D2. 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een meergezinswoning met 15 wooneenheden en 5 carports.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 13/05/2019 tot en met 11/06/2019.

Reden openbaar onderzoek: oprichten meergezinswoning. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 08/06/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019024951
Referentie gemeente: I/2019/00077