Gemeente Gemeente Waasmunster

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen


Hieronder vind je alle lopende openbare onderzoeken m.b.t. omgevingsvergunningen.


 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Van Doorsselaer - Matthys, Windhaarstraat 20 te 9160 Lokeren een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mereldreef 31 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 1006H. 

Het betreft een aanvraag tot een bijkomende boscompensatie.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20/04/2019 tot en met 19/05/2019. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 19/05/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019033180

Referentie gemeente: V/2019/00046


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Van Mele - Van Meervenne, Apostelhuizen 87 bus 002 te 9000 Gent een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lange Veldstraat 57, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie A, perceel 1693C, 1693D. 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/04/2019 tot en met 23/05/2019.

Reden openbaar onderzoek: zonevreemde woning. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 23/05/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019017636

Referentie gemeente: I/2019/00066


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Den Bosmeulen bvba (mevrouw Lutgarde De Bock), Nijverheidslaan 201 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sombekedries 19 te 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel 1196B, 1197A, 1198D. 

Het betreft een aanvraag tot het oprichten van zes wooneenheden.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/04/2019 tot en met 17/05/2019. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 17/05/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019040828

Referentie gemeente: I/2019/00063


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door Betonfabriek De Bonte – Van Hecke NV, Sint-Annastraat 55 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Annastraat 55 en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 2122G3, 2122N2, 2122W2, 2122Y2. 

Het betreft een aanvraag tot het oprichten van een nieuw kantoor en hoogspanningscabine, het verbouwen van de bestaande loods en het plaatsen van een logo. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 05/04/2019 tot en met 04/05/2019. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 04/05/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019023359

Referentie gemeente: I/2019/00057


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door mevrouw Liesbeth Muller, Kerkstraat 25 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kerkstraat 27 te 9250 Waasmunster, en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 1076, 1077. 

Het betreft een aanvraag tot slopen bestaande bebouwing en het heroprichten van het hoofdgebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/03/2019 tot en met 26/04/2019.

Reden openbaar onderzoek: afwijking op de voorschriften van het BPA Dorp aan de Durme. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 26/04/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019012953

Referentie gemeente: I/2019/00022


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Jurgen Bauwens, Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein ter hoogte van het Marollenstraatje , en met als kadastrale ligging Afdeling 42342, sectie C, perceel 2965D 

Het betreft een aanvraag tot het oprichten van een administratief centrum en sociaal huis.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/03/2019 tot en met 26/04/2019. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 26/04/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. 

Referentie omgevingsloket: OMV_2019034242
Referentie gemeente: I/2019/00053


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Waasmunster deelt mee dat door de heer Filip Verheyen Oudeheerweg-Heide 40 te 9250 Waasmunster een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ommegangsdreef 51, 9250 Waasmunster en met als kadastrale ligging Afdeling 42023, sectie B, perceel , 803F, 803G, 802. 

Het betreft een aanvraag tot het oprichten van twee meergezinswoningen met in totaal 10 wooneenheden.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/03/2019 tot en met 20/04/2019.

Reden openbaar onderzoek: meergezinswoningen. 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 20/04/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Waasmunster. 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Waasmunster.

Referentie omgevingsloket: OMV_2019017676

Referentie gemeente: I/2019/00031


DE VLAAMSE WATERWEG NV

heeft een aanvraag ingediend voor:

EEN OMGEVINGSVERGUNNING

OMV_2018152205 

Het betreft :

De renovatie van het gecontroleerd overstromingsgebied Potpolder IV te Waasmunster 

De aanvraag is gelegen in de Ten Rijendreef in Waasmunster.

De projectzone bevindt zich tussen de snelweg E17 en de Beneden-Durme, ter hoogte van het bestaande pompstation op de Lokerenbeek. 

De werken hebben betrekking op volgende percelen:

Sectie C: 2774, 2426, 2424A, 2537A, 2580D, 2423A, 2503A, 2252, 2413B, 2310, 2436C, 2263, 2437E, 2355, 2425A, 2591C, 2520A, 2515G, 2556, 2802A, 2534, 2269, 2523, 2431A,2580C,2409A, 2356, 2535, 2436D, 2422A,2536A,2450B, 2351, 2417D, 2539C, 2579A, 2418A, 2309, 2393B, 2393A, 2557, 2266, 2575B, 2350, 2774, 2433C, 2360A, 2519A, 2581D, 2591D, 2265, 2524A, 2417A, 2358, 2581C, 2427B, 2555, 2428F, 2437B, 2541, 2354, 2433B/2, 2415B, 2525A, 2419B, 2433D, 2417E, 2788A, 2437C, 2574B, 2572A, 2411/2, 2528D, 2527, 2727A, 2727B, 2569, 2558, 2540C, 2526A, 2528A, 2552, 2770A, 2530, 2412B, 2726A, 2566, 2565, 2411B, 2544, 847R5, 2953T, 2362C, 2267, 2268A, 2376, 2385A, 2378B, 2385B, 2384, 2771, 2440B, 2550C, 2577B, 2425/2, 2307A, 2773, 2416A, 2522A, 2550A, 2420B, 2518A, 2772, 2437D, 2429G, 2571, 2414B, 2788B, 2790A, 2269/2, 2590B, 2801A, 2568, 2441, 2421A, 2444, 2357, 2434A, 2440A, 2308, 2410A, 2553, 2529, 2554, 2570, 2545, 2543, 2528B, 2726B, 2531, 2546, 2559, 2411C, 2251, 2375, 2268/A/2. 

De aanvraag kan van 25/03/2019 tot en met 23/04/2019 worden ingekeken op de dienst Ruimtelijke Ordening tijdens de loketuren of digitaal via het Omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Bezwaren of opmerkingen kan u digitaal indienen via het Omgevingsloket of schriftelijk t.a.v. het college van Burgemeester en schepenen, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster vóór 23/04/2019.