Gemeente Gemeente Waasmunster

Openbaar onderzoek Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Gepubliceerd op: dinsdag 15 september 2020 9.03 u.

Vlaanderen maakt stroomgebiedbeheerplannen op voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas.

De stroomgebiedbeheerplannen geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water en aan de Overstromingsrichtlijn. Beide richtlijnen werden in Vlaamse wetgeving omgezet via het decreet Integraal Waterbeleid.

De Vlaamse Regering stelde in 2010 de eerste en in 2015 de tweede stroomgebiedbeheeprlannen vast.

De ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de volgende planperiode, 2022 tot 2027, liggen momenteel ter inzage, van 15 september 2020 tot 14 maart 2021.

Je kan hier het ontwerp van de plannen terugvinden.