Gemeente Gemeente Waasmunster

Muziekvergunning

Als je een activiteit met elektronisch versterkte muziek wil organiseren waarbij het geluidsniveau gemeten over 15 minuten gemiddeld luider is dan 85 dB (A), dan moet je dit aanvragen bij het College van burgemeester en schepenen. In je aanvraag moet je aangeven welk maximaal geluidsniveau door jouw muziekactiviteit zal geproduceerd worden. Er worden drie geluidsniveaus onderscheiden. Ieder geluidsniveau heeft zijn eigen voorwaarden.

Deze wetgeving is van toepassing voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld; zoals privéclubs, winkels, restaurants, cafés, feestzalen, lokalen verhuurd voor de organisatie van een (privé) fuif, ...

Voor wie?

Iedereen die een activiteit met elektronisch versterkte muziek wil organiseren.

Voorwaarden

  • Als het geluidsniveau gemeten over 15 minuten gemiddeld luider is dan 85 dB (A) maar niet boven de 95 dB(A) gaat, dan moet je het geluidsvolume meten gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel. Het gemeten geluidsvolume moet (via een display) permanent zichtbaar zijn voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
  • Als het geluidsniveau gemeten over 15 minuten gemiddeld luider is dan 95 dB (A) met een maximum van 100 dB(A), dan moet je het geluidsvolume meten gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel. Je registreert of ‘logt’ ook het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan worden nagekeken welke geluidsvolumes er op welk ogenblik zijn geproduceerd. Je houdt de geregistreerde meetgegevens minstens één maand bij. Het gemeten geluidsvolume moet (via een display) permanent zichtbaar zijn voor de persoon die het geluidsvolume bedient. Je mag ook een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden. Tenslotte moet je gratis oordopjes ter beschikking stellen van het publiek.
  • Het College van burgemeester en schepenen kan strengere voorwaarden opleggen.

Hoe aanvragen?

Je dient de aanvraag ten minste 4 weken voor aanvang van de activiteit te doen. Je kan onderaan de pagina het aanvraagformulier downloaden, dat je dan volledig ingevuld aan de milieudienst kan bezorgen, of je kan de de activiteit online aanvragen.

Afhandeling

Nadat het College van burgemeester en schepenen een beslissing genomen heeft over jouw aanvraag wordt deze je per e-mail of per post toegestuurd, samen met de van toepassing zijnde voorwaarden.

Uitzonderingen

Indien je meer dan 12 activiteiten met elektronisch versterkte muziek per jaar wil organiseren, moet je een milieuvergunning aanvragen.

Meer info

Meer informatie kan je terugvinden in de infobrochure, die je hieronder kan downloaden.
Je kunt via het gemeentebestuur een geluidsmeter lenen (die meet en registreert).