Gemeente Gemeente Waasmunster

Wegenis- en rioleringswerken Koningin Astridstraat


28/06/2022 - afsluiten kruispunten Nijverheidslaan en Fortenstraat

Er worden tijdelijke verkeerswijzigingen ingevoerd in functie van de rioleringswerken in de Koningin Astridstraat.

In het kader van de hogergenoemde rioleringswerken moet de aannemer werken uitvoeren ter hoogte van de kruispunten Fortenstraat en Nijverheidslaan. Om deze werken vlot en veilig te laten verlopen zal het kruispunt Koningin Astridstraat/Fortenstraat alsook het kruispunt Koningin Astridstraat/Nijverheidslaan tijdelijk worden afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Hieronder een overzicht van de planning van de werken alsook het afsluiten van de hogergenoemde kruispunten: 

  • Momenteel is de Koningin Astridstraat afgesloten
  • Vanaf 1 juli (tegen 7 u.): bijkomend afsluiten kruispunt Nijverheidslaan. Een omleiding is voorzien via de Dommelstraat en Fortenstraat. Verkeer van 3,5ton zal de omleiding moeten volgen via de E17. De Lijn zal de omleiding via de Dommelstraat volgen. 
  • Vanaf 5 juli (tegen 7 u.): kruispunt Nijverheidslaan wordt vrijgemaakt en het kruispunt met de Fortenstraat wordt afgesloten
    • Fortenstraat tussen nr. 62 tot 72 en van 95 tot 121 blijven bereikbaar via Ommegangsdreef
    • Fortenstraat tussen nr. 1 tot 89 en van 12 tot 58 zijn bereikbaar via Nijverheidslaan (kruispunt aan tankstation)
  • Vanaf 7 juli (tegen 7 u.): Kruispunt Fortenstraat wordt vrijgemaakt en enkel de Koningin Astridstraat blijft afgesloten
  • Vanaf 8 juli – voorziene einde werken Koningin Astridstraat

 

Hier kan je de omleidingsplannetjes downloaden:

Definitieve signalisatie - deel 1
Definitieve signalisatie - deel 2
Gewijzigde situatie in funtie van veiligheid halteplaats De Lijn

Wij hopen op uw begrip voor de eventuele tijdelijke overlast die deze werken kunnen betekenen.


20/04/2022 - Bericht start werken

In functie van de rioleringswerken in de Koningin Astridstraat worden er tijdelijke verkeerswijzigingen ingevoerd.

De werken zullen starten op 25 april tot en met het begin van het bouwverlof 2022. De totale duur van de werken wordt geschat op 4 maand. 

Tijdens de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Bewoners van de Kon. Astridstraat zullen met de wagen tijdens de werkuren hun woning niet (of moeilijk) kunnen bereiken.

In de eerder verdeelde info staan de contactgegevens van personen die u dient te verwittigen indien u toch met een wagen (bv voor leveringen, verhuis, medische redenen, ...) de woning moet bereiken. 

Een omleiding voor het verkeer zal voorzien worden voor het verkeer komende van het centrum via de Ommegangsdreef en voor het verkeer komende van Sint-Niklaas via de Fortenstraat.


Bewonersbrief 09/03/2022

Werken Koningin Astridstraat – sticker voor afvalcontainer

De rioleringswerken Koningin Astridstraat starten op 21 april as. En zullen 4 maand duren. Vooraf wordt er al gewerkt aan de nutsleidingen.

De werken zullen voor hinder zorgen bij de afvalophalingen daarom vragen we om ’s ochtends tijdig u afval aan de straatkant te plaatsen. De respectievelijke aannemers zullen dit dan verzamelen en aanbieden op een plaats waar de vuilniswagens langs kunnen komen. De afvalbakken worden dan op ieder adres terug geplaatst. Om het terugplaatsen te vereenvoudigen bezorgen we jullie hierbij 2 stickers met je huisnummer.

Het is de bedoeling dat u deze aanbrengt op uw afvalcontainer (groene en grijze container).

Gelieve deze aan te brengen onder de sticker die MiWa reeds op de container heeft voorzien. 

Wanneer MiWa de containers op de verzamelplaats heeft leeg gemaakt, zal de aannemer jouw container terug tot aan jouw woning brengen. Met de aangebrachte sticker zal dit vlot verlopen.

Mocht gedurende de werken 1 van de stickers onleesbaar worden of losgekomen zijn kan u contact opnemen met de technische dienst (telnr 052/89.20.02) en dan bezorgen wij u een nieuw exemplaar.

Voor alle verdere info van de werken verwijzen naar www.waasmunster.be/konastridstraat of www.aquafin.be/nl-be/Koningin-Astridstraat


Bewonersbrief 04/03/2022

Werken in Waasmunster: Koningin Astridstraat Projectnummer WMS3026

Binnenkort start Riopact* wegen- en rioleringswerken in Koningin Astridstraat.

Start en duur van de werken

Volgens de huidige planning beginnen de werken op donderdag 21 april 2022 en zullen ze ongeveer 4 maanden duren.

Waarom deze werken
Met deze werken wil Riopact en de gemeente Waasmunster het afvalwater van de bewoners van de K. Astridstraat uit Waasmunster dat nu nog rechtstreeks in het oppervlaktewater belandt, aansluiten op het rioleringsnet en zo naar een waterzuiveringsinstallatie brengen. Om dit te realiseren zal riolering voor afvalwater worden aangelegd in de K Astridstraat en dit tussen de Fortenstraat en de Nijverheidslaan. Het afvalwater wordt gescheiden van het regenwater opgevangen. Het afvalwater zal afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Hamme. Het oppervlaktewater dient maximaal te infiltreren. Aan de weginfrastructuur wordt niets gewijzigd, na aanleg van de riolering zal de asfaltweg over dezelfde breedte worden hersteld. De klinkers op het kruispunt met de Nijverheidslaan worden ook vervangen door asfalt.

Meer informatie
Voor de werken beginnen, willen we u duidelijk informeren over onder meer de timing en de fasering van de werken, de veiligheidsmaatregelen en de bereikbaarheid van uw woning.

Al deze informatie vindt u:

Vragen?
De medewerkers van het Aquafin Contactcenter helpen u graag verder.