Gemeente Gemeente Waasmunster

Subsidie kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen (KLE) zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert kan hiervoor een subsidie aanvragen.

Je kunt een subsidie aanvragen als je hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, knotbomen e.d. aanlegt of beheert. Ook voor de aanleg en het onderhoud van poelen en veedrinkputten kan je een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

De KLE moeten gelegen zijn op niet-bebouwde percelen in agrarisch gebied, groengebied of buffergebied.

Hoe aanvragen?

Het ingevulde aanvraagformulier samen met een kaartje met aanduiding van de ligging bezorgen aan de dienst Milieu. Het aanvraagformulier kan je onderaan de pagina downloaden.

Prijs

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement je aanlegt of beheert. 

Regelgeving

Het volledige reglement kan je hieronder downloaden.