Gemeente Gemeente Waasmunster

Infrastructuurwerken Stationsstraat – Fase 1 - Hoogstraat

Gepubliceerd op: woensdag 12 april 2017 8.56 u.
De infrastructuurwerken Hoogstraat/Stationsstraat komen steeds dichterbij.

In het kader van deze werken in opdracht van Aquafin (Rio-pact), wordt op dinsdag 18 april 2017 gestart met werken aan de nutsleidingen. De Watergroep is trekker van deze werken, die uitgevoerd worden door aannemer Verbraecken.

De Hoogstraat / Stationsstraat is een belangrijke ontsluitingsweg. Er werd voor deze 1ste fase (aanpassingen nutsleidingen Hoogstraat) gezocht naar een systeem waarbij de aannemer zijn werken vlot kan uitvoeren en de hinder voor de weggebruiker beperkt blijft.

Deze werken, aanleg en aansluitingen nutsleidingen, zullen starten vanaf 18/04/2017 en nemen voor deze 1ste fase, ongeveer een 60-tal werkdagen in beslag. 

Er zal als volgt gewerkt worden:

  • Starten in de Hoogstraat t.h.v. huisnr. 137 tot Abdij Van Roosenberglaan (de onpare kant)
  • Daarna vanaf de Abdij Van Roosenberglaan tot en met Hoogstraat huisnr. 136. 

Tijdelijke verkeerswijzigingen gedurende de werken 1e fase:

  • eenrichtingsverkeer komende van Stationsstraat richting Belselestraat
  • omleiding via de Belselestraat – Molendreef – Zuidermolen – Hollandse Molen

Het busvervoer van De Lijn zal deze omleiding eveneens volgen en zal alle haltes kunnen blijven bedienen.

Wij hopen je met dit schrijven naar behoren te hebben geïnformeerd en zullen je bij aanvang van een volgende fase opnieuw informeren over de voorziene hinder.

Over de eigenlijke start van de weg- en rioleringswerken, zal je na de aanstelling van de aannemer ook worden geïnformeerd. De werken zullen vermoedelijk starten in de maand oktober.

Voor de eigenlijke start van de weg- en rioleringswerken zullen de bewoners palend aan de werf uitgenodigd worden voor een infovergadering.

Hieronder kan je het bewegwijzeringsplan voor fase 1 raadplegen.