Gemeente Gemeente Waasmunster

Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in de trouwzaal van Kasteel Blauwendael.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten op het moment van de huwelijksaangifte is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe aanvragen?

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna.

De dienst Burgerzaken verzamelt zelf alle papieren van de Belgen in België en nodigt de aanstaande echtgenoten uit voor het opmaken van de huwelijksaangifte. De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland, moeten dat zelf doen. De documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.

De momenten waarop gehuwd kan worden, zijn:

 • dinsdag: vanaf 13.30u tot 15.00u
 • donderdag: vanaf 13.30u tot 15.00u
 • vrijdag: vanaf 9.00u tot 11.30u en vanaf 13.30u tot 15.00u
 • zaterdag: vanaf 10.00u tot 12.00u

Wanneer 1 huwelijk gereserveerd is, zal de agenda zowel in dalende lijn als in stijgende lijn aangevuld worden.

Prijs

De kostprijs van de ceremonie en de praal (tot 30 personen) is afhankelijk van het gekozen tijdstip:

 • dinsdag: gratis (geen praal)
 • donderdag en vrijdag: 50 euro + evt. huwelijksboekje (25 euro)
 • zaterdag: 75 euro + evt. huwelijksboekje (25 euro)

Indien er meer dan 30 personen verwacht worden, wordt per begonnen schijf van 30 personen, 50 euro extra aangerekend.

Tip: betaal met bancontact, veilig en gemakkelijk voor iedereen!

Afhandeling

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt. Daarvan maakt hij dadelijk en huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Wat meebrengen?

 • de identiteitskaarten van de eventuele getuigen.