Gemeente Gemeente Waasmunster

Werken Neerstraat & bereikbaarheid recyclagepark

Gepubliceerd op: woensdag 9 september 2020 13.18 u.

UPDATE 28/05/2021: RECYCLAGEPARK GESLOTEN VAN 31 MEI T.E.M. 3 JUNI

Het einde van de werken is in zicht. Wij willen nog enkele belangrijke data meegeven voor de komende weken, wanneer de toplagen asfalt worden gegoten.

De planning ziet er als volgt uit:

 • 31/05: asfalt toplaag kruispunt Gentstraat met de Neerstraat nr. 10 (geen doorgang mogelijk!) en de Nederheirweg noord
 • 01/06: asfalt toplaag Nederheirweg zuid -Ten Rijendreef en de Hooierzelestraat
 • 02/06: asfalt toplaag fietspad vanaf Van Gaeveren tot de E17 aan beide kanten
 • 03/06: asfalt toplaag Neerstraat vanaf de KMO-zone tot de E17

Opgelet (vooral voor buurtbewoners): voordat de toplaag wordt geplaatst wordt er een kleeflaag gespoten op de onderlaag. Er wordt gevraagd hier niet meer over te rijden! Dit is een product dat lang aan autobanden blijft kleven, waardoor opritten bevuild kunnen worden. 

Voor het transport voor de KMO-zone: op 31/05 binnenrijden via de kant van Lokeren om verkeershinder te voorkomen! De andere dagen is de KMO-zone te bereiken via de kant van Waasmunster.

HET RECYCLAGEPARK ZAL GESLOTEN ZIJN VAN 31 MEI T.E.M. 3 JUNI


UPDATE 22/04/2021

Na de asfalt te hebben geplaatst in de rijweg wordt nu de onderlaag in het fietspad getrokken. Daarvoor moet eerst de laag steenslag genivelleerd worden. Deze werken starten maandag 26 april en zullen ongeveer drie werkdagen duren. Op het moment dat de nivelleermachine zich t.h.v. uw woning bevindt, zal uw oprit niet meer bereikbaar zijn met de wagen. Er zal immers een hoogteverschil zijn van 9 cm t.o.v. de boordsteen.

Vervolgens komt een asfaltploeg de onderlaag asfalt plaatsen. Dit zal gebeuren op donderdag 29 en vrijdag 30 april. Ook deze dagen blijven de opritten onbereikbaar met de wagen.

Wanneer de asfalt voldoende is afgekoeld kan je met de wagen terug op de oprit. LET OP: gelieve geen wagens op de rijweg te plaatsen! Met een kraan moet alle asfalt in de asfaltmachine gedeponeerd worden, en daarvoor is de volledige rijweg nodig.

De planning ziet er als volgt uit:

 • 26, 27 en 28 april: nivelleren fundering fietspad (starten vanaf de brug E17 aan beide kanten)
 • 29 en 30 april: onderlaag asfalt fietspad (gelieve geen wagens op de rijweg te plaatsen!)

Voor het transport voor de KMO-zone: binnenrijden via de kant van Waasmunster om verkeershinder te voorkomen!

 • Vervolgens: opritten aanwerken, bermen aanwerken, putdeksel in de baan omhooghalen, ...

Concreet houdt dit in dat er deze week een moeilijkere toegang zal zijn tot de woningen. Gelieve verplaatsingen met de wagen te minimaliseren. Wanneer de asfalt voorbij jouw woning is aangelegd en deze voldoende is afgekoeld, kan je terug met de wagen op de oprit. Gelieve wel steeds de snelheid te beperken. Er zijn nog steeds mensen aan het werk in de straat. 

Contactgegevens

 • de werfleiding is te vinden in het werfkantoor (gelieve aan te melden)
 • mail naar info@dca.be
 • telefoonnummer 014 62 22 11

UPDATE 30/03/2021

Morgen 31/03 wordt er een onderlaag asfalt getrokken vanaf de Neerstraat nr. 137 richting de E17.

Deze werken kunnen niet op een dag uitgevoerd worden waardoor er op donderdag 01/04 ook nog een stuk onderlaag wordt getrokken. Aansluitend op de onderlaag zullen ze starten met de toplaag vanaf de Neerstraat nr. 60 t.e.m. 139. De straat zal t.h.v. de asfaltwerken volledig worden afgesloten en wanneer deze is afgekoeld terug opengesteld worden.

Concreet wil dit zeggen:

 • 31/03 onderlaag asfalt: Geen transport mogelijk van Neerstraat 137 tot de brug van de E17. Alle transport van KMO-zone en plaatselijk verkeer via Waasmunster aan- en afrijden.
 • 01/04 's morgens onderlaag asfalt: geen transport mogelijk van Neerstraat 137 tot de brug van de E17. Alle transport van KMO-zone en plaatselijk verkeer via Waasmunster aan- en afrijden.
 • 1/04 's middags toplaag asfalt: geen transport mogelijk van Neerstraat nr. 60 tot Neerstraat nr. 143. Alle transport van KMO-zone en plaatselijk verkeer via Lokeren aan- en afrijden.

Contactgegevens
• de werfleiding die te vinden is in het werfkantoor (gelieve aan te melden)
• mail naar info@dca.be
• algemeen telefoonnummer 014 62 22 11


UPDATE 15/03/2021: tijdelijke sluiting recyclagepark

Door de wegenwerken in de Neerstraat zal het recyclagepark van Waasmunster gesloten zijn vanaf maandag 22 maart tot en met maandag 5 april (Paasmaandag). Je bent terug welkom vanaf dinsdag 6 april.

Tijdens deze wegenwerken wordt er bekisting voor de boordstenen en een eerste laag asfalt voorzien. Hierdoor is het recyclagepark niet toegankelijk.

Als inwoner uit de MIWA-regio kan je met je identiteitskaart in de andere recyclageparken terecht (Temse, Sint-Niklaas, Nieuwkerken-Waas, Stekene).


UPDATE 26/02/2021: asfalteringswerken

De eerste zonnestralen kondigen ook meteen enkele asfalteringswerken aan.

Er wordt namelijk een toplaag asfalt gegoten op 2 maart op volgende plaatsen:

 • de Neerstraat vanaf nummer 1 t.e.m. nr 60.
 • de volledige Dauwstraat

Voor de toplaag ziet de planning er als volgt uit:

We starten ’s morgens met het plaatsen van een kleeflaag en een voegband. Deze producten zorgen voor een goede hechting van de verschillende lagen asfalt.

Bewoners uit de Mantawijk moeten afrijden via de Vicus Prontrave.

Er wordt ook een onderlaag asfalt gegoten op 3 maart te:

 • Ten Reyendreef
 • Nederheirweg Zuid

Concreet wil dit zeggen dat er op stukken waar geasfalteerd wordt geen verkeer mogelijk is gedurende de volledige dag. Dit van 08 u. s ’morgens tot 20 u. ’s avonds. Omdat het toplaag betreft zouden we met aandrang willen vragen om niet op de asfalt te rijden alvorens deze volledig afgekoeld is. Vanaf 4 maart mag het verkeer terug over de geasfalteerde stukken.

Dank voor uw geduld en de goede samenwerking.

Contactgegevens

Dat deze werken een grote impact hebben voor de bewoners en omwonenden zijn we ons van bewust. Wij stellen alles in het werk om de hinder voor u als omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Mocht u ons willen contacteren, kan dat via:

 • de werfleiding die te vinden is in het werfkantoor (gelieve aan te melden)
 • mail naar info@dca.be
 • algemeen telefoonnummer: 014 62 22 11

UPDATE 18/02/2021: toegang tot het recyclagepark

Vermoedelijk zal op 1 en 2 maart het recyclagepark ontoegankelijk zijn. Vanaf 3 maart tot het einde van maart is het recyclagepark toegankelijk via de kant van Lokeren.

Op 22 en 23 maart zal er glijkbekisting getrokken worden (de borduur van de baan). Rekeninghoudend met de uitharding van het beton zal er pas vrijdag 26 maart toegang tot het recyclagepark zijn.


UPDATE 14/01/2021: Collectorwerken fase 3 – start fase 4 tot en met 7

Bij de werken in de Neerstraat vindt een fasewissel plaats. Daarbij horen tijdelijke verkeerswijzigingen. 

De fasewissel, deel KMO-zone Manta (2de ingang) tot viaduct E17, zal gebeuren op 18 januari 2021 en duurt tot het einde der werken. 

Aan de fase 4 tot en met 7 worden onderstaande aanpassingen gekoppeld: 

 • eenrichtingsverkeer Ruiter zal worden opgeheven. De knip Hollestraat en Oudeheerweg-Heide blijft wel nog behouden. 
 • Omleiding Centrum via N70 – N446 
 • De toegang tot het recyclagepark en KMO-zone zal verlopen via Centrum (Pontravelaan). Op een bepaald moment zal de toegang tot het recyclagepark niet mogelijk zijn. De precieze periode zal later worden gecommuniceerd.

De nodige signalisatie en omleiding zal tijdig worden geplaatst door de aannemer. 

Wij hopen op uw begrip voor de eventuele tijdelijke overlast die deze werken kunnen betekenen.


UPDATE 16/12/2020: Werken Neerstraat, Hooierzelestraat, Dauwstraat en Nederheirweg

Tijdens de eerste coronagolf werden de ingrijpende werken binnen hoger genoemd project opgestart. Dergelijke ingrijpende riolerings- en wegeniswerken uitvoeren op een drukke verbindingsweg is geen sinecure.

Gelukkig – u kon het zelf ervaren – vorderen tot op heden de werken tegen een hoog tempo. De voorbije weken werd naast de werken in de Neerstraat zelf ook reeds gewerkt in Nederheirweg (zijde Baudelodreef), Hooierzelestraat en Dauwstraat. De werken zijn daar al goed gevorderd en voor deze buurtbewoners is de meeste hinder voorbij.

Met de eindejaarsperiode in het vooruitzicht - de aannemer werkt dan 2 weken niet - werd gehoopt de Neerstraat volledig open te kunnen stellen. Dit zal echter niet lukken.

Tijdens de verlofperiode van de aannemer van 18/12/2020 tot en met 04/01/2021 kan alle verkeer vrij doorrijden. Uiteraard mits de snelheid aan te passen en de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen (putdeksels liggen nog niet op hoogte, er staat nog materieel, ... ). 

Vanaf 05/01/2021 is doorgang van het verkeer toegelaten voor 07.00 u. en na 15.00 u. Op deze manier kan de aannemer de resterende werken uitvoeren aan een normaal tempo en op een veilige manier. Het verkeer richting KMO-zone kan zo snel als mogelijk terug via het centrum van Waasmunster (Pontravelaan) rijden. Als de weersomstandigheden gunstig zijn zou dit tegen eind januari kunnen. Het is dus in ieders belang dat deze regeling maximaal wordt gerespecteerd.

Vanaf eind januari zal dan een nieuwe omleiding worden uitgewerkt voor de werken aan het resterende deel (tussen KMO-zone Manta (2de ingang) en de viaduct E17). U zal hierover ten gepaste tijde ingelicht worden.

Zoals u weet hebben we tot op heden het (zware) vervoer via de Rozen (Lokeren) omgeleid. We danken de stad Lokeren voor deze maandenlange gunst. Het stadsbestuur dringt er, op vraag van hun bewoners die nu alle hinder van deze omleiding te verwerken kregen, echter op aan om vanaf nu een regeling op eigen grondgebied uit te werken.

Daarom dringen we bij alle bedrijven in de KMO-zone aan om in de mate van het mogelijke het vrachtvervoer zoveel als mogelijk vóór 07.00 u. en na 15.00 u. via Neerstraat en Pontravelaan te laten rijden. Tijdens de werkuren wordt het verkeer via Groenselstraat en Sousbeekstraat gestuurd. Dit zou er moeten toe leiden dat de druk op de Groenselstraat en Sousbeekstraat wordt beperkt. Uiteraard zal er hinder zijn. Wij vragen hiervoor echter begrip gelet op het feit dat vanuit het bestuur er alles is aan gedaan om tot op heden de hinder sterk te beperken en de korte duur van deze overgangsregeling waarbij ’s avonds en ’s nachts het verkeer toch al opnieuw via de gebruikelijke route kan verlopen.

En uiteraard rekening houdende met het feit dat de mensen die langs de oorspronkelijke omleiding wonen - want ook de oorspronkelijke omleiding ging deels door woongebied - deze hinder dag en nacht ervaren sinds mei.

De aannemer zal alles in het werk te stellen om de KMO-zone zo snel mogelijk de volledige dag bereikbaar te maken via Pontravelaan en Neerstraat.

Ook de roep van de landbouwers is ons niet ontgaan. Vanaf eind januari, bij de fasewissel, zal het éénrichtingsverkeer in de zone Ruiter opgeheven worden. Het bestuur is van mening dat de druk op Ruiter in de volgende fase heel wat lager zal zijn en het dus mogelijk zal zijn deze ingrijpende maatregelen op te heffen. Uiteraard zal dit worden opgevolgd en indien nodig kan de maatregel opnieuw worden ingevoerd. We hopen echter dat dit niet nodig zal zijn.

De toegang tot het recyclagepark tenslotte zal op een bepaald moment onmogelijk zijn en de aanrijrichting zal naargelang het vorderen van de werken verschillend zijn.

We doen er ook hier alles aan om dit ongemak tot het minimum te beperken. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van het recyclagepark zal worden gecommuniceerd via de geijkte kanalen.

We weten dat werken van deze omvang en duurtijd hinder en overlast met zich meebrengen. Doch deze werken zijn noodzakelijk en dit in functie van de waterkwaliteit (na de werken wordt het afvalwater naar de zuivering in Hamme gevoerd) en uiteraard de verkeersveiligheid. De Neerstraat zal na de werken volwaardige verhoogde fietspaden hebben. Twee aspecten waar iedereen het over eens is dat het gemeentebestuur er werk moet van maken maar die uiteraard niet zonder hinder en overlast gerealiseerd kunnen worden.


UPDATE 09/11/2020

Vanaf 10/11 wordt gestart met volgende werken: onderfunderingen, funderingen, asfalt, en herstart rioleringswerken ter hoogte van het gemeentelijk magazijn.

Hiervoor wordt vanaf dinsdag 10 november een knip ter hoogte van Garage De Rijbel geplaatst. De Neerstraat wordt dus terug onderbroken. Dit wil zeggen dat iedereen van de Mantawijk en de Neerstraat tot en met De Rijbel langs de kant van Waasmunster weg moet rijden. Al het andere verkeer moet langs de kant van Lokeren wegrijden. Deze knip blijft alvast staan tot aan de kerstperiode.


UPDATE 11/09/2020

Op maandag 14/9, dinsdag 15/9 en woensdag 16/9 is er GEEN VERKEER MOGELIJK in de Neerstraat, deel fase 1: ts de huisnummers 8 en 60.

De fundering voor het baanbed wordt aangelegd en de onderlaag asfalt wordt gegoten.

Ook na de werkuren is er GEEN plaatselijk verkeer mogelijk tijdens deze drie dagen.

Inwoners van de Vicus Pontrave nemen de uitrit ter hoogte van garage De Rijbel en rijden richting Ruiter en/of Lokeren.

Vanaf donderdag 17/9 is er terug verkeer mogelijk, richting Centrum. Er zal wel nog hinder zijn, aangezien de opritten , de fiets- en voetpaden nog aangelegd worden.

Met dank voor het begrip!


De riolerings- en wegenwerken in de Neerstraat verliepen tot nu toe volgens planning. De riolering in fase 1 en 2 is intussen aangelegd. Normaal gezien was de voorbereiding voor fase 3 reeds aangevat, maar door onvoorziene technische problemen zijn we genoodzaakt om de planning aan te passen.

Fases 3 en 4 worden hierdoor uitgesteld. Fases 5, 6 en 7 worden daardoor vroeger uitgevoerd. Hieronder vindt u de oorspronkelijke fasering, we behouden de nummers van de fases, ook al worden ze nu in een andere volgorde uitgevoerd.


Huidige planning voor de komende maanden:

 • Afwerken fase 1 (o.a. onderlaag asfalt) en fase 2 (huisaansluitingen, onderfundering, ...)
 • Vanaf 14 september aanleg gescheiden riolering en bovenbouw in fase 6 – Noordelijk deel Nederheirweg (duur 3 maand)
 • Hooierzelestraat aanleg gescheiden rioleringsstelsel en bovenbouw fase 5 (duur 3 maand)
 • Dauwstraat aanleg gescheiden rioleringsstelsel en bovenbouw fase 7 (duur 4 maand)
 • Neerstraat ( Rode Kruis tot Manta west) aanleg gescheiden rioleringsstelsel en bovenbouw fase 3 (duur 3 maand)
 • Neerstraat ( Manta west tot Nederheirweg + Nederheirweg zuid + Ten Rijendreef) aanleg gescheiden rioleringsstelsel, bouw pompstation en bovenbouw fase 4 (8 maand)

Informatie en vragen

Op zoek naar meer informatie? Een algemene vraag? Of hebt u iets te melden over de werf?

Bij noodgevallen buiten de werkuren en in het weekend belt u het gratis noodnummer: 0800 16 603.

Met praktische vragen (bv. over de toegang tot uw woning, een levering, ...) kunt u terecht bij:

 • Werfleider: Sebastian Boucquey
 • GSM: 0473 81 87 56

Locatie werfkeet: Kruispunt Neerstraat, Pontravenlaan en Gentstraat


Veiligheid voorop

Veiligheid, en zeker uw veiligheid, op onze werf. Dat vinden we het allerbelangrijkst. Lees de veiligheidstips op www.aquafin.be/jouw-veiligheid-op-onze-werf.