Gemeente Gemeente Waasmunster

Geslacht wijzigen

Vind je dat je genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat in je geboorteakte staat, dan kun je dat laten aanpassen. De aanpassing is een administratieve procedure. Er worden geen medische eisen gesteld.

Voor wie?

Wie kan zijn geslachtsregistratie laten wijzigen?

 • Meerderjarige Belgen, ook wanneer zij in het buitenland wonen
 • Ontvoogde minderjarige Belgen
 • Meerderjarige niet-Belgen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen of niet-Belgen vanaf 16 jaar.

Voorwaarden

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Hoe aanvragen?

Je maakt een afspraak bij onze diensten en brengt volgende documenten mee:

Meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen:

 • identiteitsbewijs
 • ondertekende verklaring

Niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar:

 • identiteitsbewijs
 • ondertekende verklaring
 • bijstand van beide ouders of van de wettelijke vertegenwoordiger bij de eerste verklaring
 • een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat je deze beslissing alleen kunt nemen.

Prijs

Gratis

Afhandeling

Je geeft aan de ambtenaar van de burgerlijke stand:

 • je identiteitsbewijs
 • een ondertekende verklaring

Je krijgt een ontvangstbewijs en een informatiebrochure mee.

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte van de aangifte. De procureur des Konings gaat na of de aanvraag niet in strijd is met de openbare orde (vb. identiteitsfraude). Bij een negatief advies kan de ambtenaar van de burgerlijke stand geen akte van aanpassing opmaken. Wanneer de procureur des Konings na 3 maanden geen negatief advies heeft gegeven, is dit gelijk aan een positief advies.

Na minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden ga je terug naar dezelfde burgerlijke stand met:

 • je identiteitsbewijs
 • het ontvangstbewijs
 • een tweede verklaring, waarin je herhaalt dat je de geslachtsregistratie in je geboorteakte wilt veranderen.

De ambtenaar maakt de akte op en vermeldt de aanpassing van de geslachtsregistratie in de akten die betrekking hebben op jezelf en je afstammelingen in de eerste graad (kinderen).