Gemeente Gemeente Waasmunster

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘DESSO’: openbaar onderzoek

Gepubliceerd op: dinsdag 26 juni 2018 8.30 u.
Het plangebied is de verlaten bedrijfssite van Desso, in en aansluitend bij het centrum van Waasmunster, tussen de Kerkstraat, de Pontravelaan en de L. Vandeveldestraat. Het heeft een totale oppervlakte van circa 2,04 ha.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Desso’ wordt opgemaakt naar aanleiding van een goedgekeurde brownfieldconvenant, met name project 133 - Waasmunster-Pontrave.

Het huidige Bijzonder Plan van Aanleg ‘Dorp aan de Durme’ (goedgekeurd op 30/11/2007) voorziet een strook bedrijventerrein louter in functie van de toenmalige bedrijfsactiviteiten, meer bepaald de tapijtenfabrikant Desso. Dit bedrijf verhuisde in 2008 echter naar Dendermonde.

Omwille van de ligging van deze verlaten bedrijfssite in het centrum van de dorpskern dringt een reconversie van de site zich op.

Ondertussen werd de site aangekocht door een private ontwikkelaar die via het brownfieldconvenant zo spoedig mogelijk tot ontwikkeling en realisatie wenst over te gaan.

Om de reconversie te kunnen ontwikkelen moeten de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Dorp aan de Durme’ worden vervangen.

Met het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Desso’ wenst het gemeentebestuur de verlaten bedrijvenzone van Desso om te vormen naar een gemengd gebied met zowel een zone voor lokale bedrijven en gemeenschapsvoorzieningen, een projectzone voor wonen en een zone voor gemengde functies zijnde wonen en bedrijvigheid. In deze laatste zone dient er prioriteit te worden gegeven aan bedrijvigheid.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘DESSO’ omvat een grafisch plan, een plan met de feitelijke en juridische toestand, de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften. Het werd opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en door de gemeenteraad voorlopig aanvaard in zitting van 31.05.2018.

Het ligt voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke ordening, tijdens de openingsuren, van 26/06/2018 t.e.m. 23/08/2018.

De documenten zijn gedurende het openbaar onderzoek raadpleegbaar (zie onderaan deze pagina)

Wie over deze plannen bezwaren of opmerkingen heeft, moet deze uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek bezorgen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, GECORO, p/a Vierschaar 1, 9250 Waasmunster.

Om ontvankelijk te zijn, moeten de schriftelijke bezwaren of opmerkingen aangetekend verstuurd worden, of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden in het gemeentehuis.