Gemeente Gemeente Waasmunster

Dienst Burgerzaken


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK NIEUWE STRAATNAAM

Beslissing gemeenteraad: 23 september 2021
Voorgestelde naam: Waselakehof
Ligging: Wareslagestraat 44, afdeling 42023, Sectie B, percelen 2132V, 2133B, 2135F, 2135G

Het gemeentebestuur van Waasmunster deelt mee dat door de gemeenteraad in zitting van 23 september 2021 aan de nieuwe verkaveling, met bovenvermelde ligging de voorlopige naam “Waselakehof” werd toegekend.

Deze beslissing werd genomen na het ontvangen bezwaar voor de naam “Pepercoornedreef”.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/10/2021 tot en met 06/11/2021.

Bezwaren of opmerkingen kan u binnen deze periode schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster.