Gemeente Gemeente Waasmunster

Huren van zalen - CORONA

HUREN VAN ZALEN IS VANAF 29/10/2020 12u NIET MOGELIJK, TOT TEGENBERICHT.

Het College staat toe dat BC Sombeke gehuurd kan worden door plaatselijke verenigingen voor activiteiten zonder publiek.

Het re-lokaal en de feestzaal kunnen ook gehuurd worden, maar hiervoor moet wel nog een bijkomende goedkeuring verkregen worden door de veiligheidscel. Na het indienen van de aanvraag, volgt de cultuurdienst deze aanvraag verder op.

Verenigingen kunnen de zaal tot 1 week vooraf aanvragen; annuleren wegens ziekte kan tot op het laatste moment (naar cultuur@waasmunster.be) en de facturatie gebeurt achteraf (voor reeksen per maand)

Een maximum van 50 personen mag activiteiten bijwonen in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging. Bij dergelijke activiteit moet steeds een meerderjarige begeleider of toezichter aanwezig zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om de activiteit te organiseren volgens de geldende protocollen.

Alle protocollen zijn terug te vinden op www.info-coronavirus.be/nl/protocollen

Voorwaarden

Zie richtlijnen en afspraken voor verhuur in document in bijlage onderaan.

Hoe aanvragen?

Elke huurder vult een aanvraag in: Online aanvragen

Indien de activiteit als ‘veilig’ wordt beschouwd, wordt de zaal gereserveerd. Hiervan ontvangt de aanvrager een bevestiging. Het afhalen van de sleutel kan op de (werk)dag van de verhuring of de (werk)dag voordien op de cultuurdienst, na afspraak.

Regelgeving

Zie reglement onderaan voor de tarieven. (let op: dit is een nieuw reglement sinds april 2020, met aangepaste tarieven)

Tijdelijke aanpassing: Erkende verenigingen kunnen de zaal tot 1 week vooraf aanvragen; annuleren wegens ziekte kan tot op het laatste moment (naar cultuur@waasmunster.be) en de facturatie gebeurt achteraf.