Gemeente Gemeente Waasmunster

Coronavirus (Covid-19): updates & info

Gepubliceerd op: woensdag 10 juni 2020 12 u.

ALLE MAATREGELEN VIND JE STEEDS TERUG OP WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE.


21/08/2020 : BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Gisteren werden door de nationale veiligheidsraad opnieuw enkele beslissingen genomen m.b.t. corona. Het politiebesluit van de burgemeester dd. 27/07/2020 zal worden aangepast aan de nieuwe maatregelen. Hieronder vind je terug wat er beslist is.

👉 Iedereen vanaf twaalf jaar moet altijd een mondmasker bij zich hebben en moet dat masker opzetten wanneer de veiligheidsafstand niet kan worden gerespecteerd of wanneer het druk is. Dit was al verplicht in Waasmunster.

👉 De tijdslimiet op winkelen vervalt vanaf 24 augustus (je mag dus langer dan 30 minuten winkelen). Je mag ook 1 persoon uit je bubbel meenemen om te winkelen (maximaal 2 personen). Winkels kunnen zelf beslissen om toch slechts 1 persoon binnen te laten.

👉 Het aantal aanwezige personen op evenementen wordt terug uitgebreid: max. 200 mensen binnen, max. 400 mensen buiten. Op deze evenementen blijven mondmaskers verplicht. De geldende protocollen bij evenementen blijven van kracht. Opgelet: in Waasmunster blijven evenementen geschrapt t.e.m. 30/09/2020.

👉 Vanaf 1 september kunnen sportwedstrijden, voor zowel jong als oud, indoor of outdoor, terug plaatsvinden met publiek. Hierbij dienen de protocollen van de sportfederaties gevolgd te worden.

👉 Alle leerlingen kunnen op 1 september naar school in code geel (de situatie waar het virus nog steeds actief is, maar onder controle is). Leerlingen boven 12 jaar en leerkrachten moeten een mondmasker dragen.

👉 Rouwmaaltijden na begrafenissen mogen tot 50 personen, met naleving van de regels die in de horeca gelden.

👉 Mensen die een duurzame en liefdevolle relatie hebben maar niet getrouwd zijn, mogen de Europese grenzen oversteken. Zij moeten deze relatie steeds kunnen bewijzen. Deze mensen volgen uiteraard de regels die gelden rond reizen.

Volgende maatregel blijft behouden:

👉 De sociale bubbel blijft behouden: 1 gezinsbubbel mag nauwer contact hebben met 5 andere volwassenen (kinderen tot 12 jaar niet meegerekend). Deze 5 contacten mogen gedurende 1 maand niet gewijzigd worden. Voorzie de nodige veiligheidsafstand bij mensen die niet in jouw bubbel zitten (maximum 10 personen).

Voor de precieze details m.b.t. al deze beslissingen is het nog even wachten tot de publicatie van het Ministrieel Besluit.

De situatie wordt eind september opnieuw geëvalueerd. Indien de besmettingscijfers de hoogte in zouden gaan, kunnen de maatregelen aangepast worden. Voor specifieke vragen kan je terecht bij de gemeentelijke veiligheidscel: noodplanning@waasmunster.be.


27/07/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER EN POLITIEBESLUIT HOUDENDE MONDMASKERPLICHT EN AFGELASTEN EVENEMENTEN

Beste Waasmunsteraars

We hadden allemaal stilletjes de hoop gekoesterd op een zorgeloze zomer, maar het coronavirus wint razendsnel aan kracht en het aantal besmettingen neemt opnieuw toe. De Nationale Veiligheidsraad heeft daarom de versoepelingen voor de maand augustus teruggedraaid en zelfs terecht een aantal maatregelen verstrengd. Dit is echt nodig om verdere verspreiding tegen te gaan!

Ik zou dan ook met aandrang willen vragen om ook deze bijkomende regels ter harte te nemen en ze zo goed mogelijk op te volgen. Het is de enige manier om de stijgende curve opnieuw af te vlakken, een nieuwe lockdown te voorkomen en vooral levens te redden!!

Alles start met de gouden regels van regelmatig handen wassen, een veilige afstand houden en mondmaskers dragen waar het hoort. Het maakt echt niet uit waar je bent: op vakantie, thuis, op het werk, op de markt, in een horecazaak….

We hebben echt niet veel tijd om de huidige opstoot in te dijken. Virologen zijn het er over eens dat we het tij kunnen keren, maar dat zal enkel kunnen dankzij wat wij met zijn allen doen en door ons gedrag.

Momenteel hebben we het coronavirus in Waasmunster nog steeds onder controle, laten we dit samen zo houden door samen de maatregelen te blijven volgen en onze verantwoordelijkheid te nemen. Daarom heeft de lokale veiligheidscel in overleg met de gouverneur wnd en de Vlaamse gezondheidsinspecteur beslist om alle evenementen te annuleren en sportactiviteiten te laten doorgaan zonder publiek en dit tot 30 september 2020. Bij twijfel kan de vraag of iets onder dit besluit valt, gesteld worden via het emailadres noodplanning@waasmunster.be , en dit tot 10 kalenderdagen voor datum van de activiteit.

“ENKEL SAMEN KUNNEN WE DIT VIRUS VERSLAAN!!!

Uw burgemeester,

Jurgen Bauwens

Corona-update na Nationale veiligheidsraad

Mondmaskers zijn verplicht op markten, overheidsgebouwen (dus ook bij bezoek aan gemeentehuis, Hoogendonck of OCMW-gebouwen), overal waar veel volk samen is - winkelstraten , drukke wandelgebieden... Ook in private sfeer waar veel mensen aanwezig zijn en de afstand niet kan bewaard worden !

In horecazaken mondmasker dragen bij aankomst, toiletbezoek en vertrek. Enkel aan tafel moet men geen mondmasker dragen. Dansen en tafels tegen elkaar schuiven om groepen samen te zetten is verboden!

Horeca: klanten moeten zich voortaan registreren. Tot 14 dagen erna blijven de gegevens behouden daarna worden ze vernietigd. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Sluitingsuur horeca blijft 1 uur

Nachtwinkels moeten om 22 uur sluiten ! Alleen winkelen wordt opnieuw de norm.

Tracing wordt snel opgevolgd. Kan enkel als je ook zelf bijhoudt wie jouw contacten zijn.

Bubbels worden verkleind tot 5 vaste personen (voor de komende 4 weken) ! Vermijd dus groepsbijeenkomsten in je vrije tijd !

De burgemeester is bevoegd om extra preventieve lokale maatregelen te nemen bij lokale opflakkeringen. Dit gaat van sluiten van zaken , verbieden van evenementen, ... tot een lokale lockdown. Dit gebeurt altijd in overleg met de gouverneur. Leger en civiele kan waar nodig , mee handhaven bij lockdown. In Waasmunster is, net als in een aantal buurgemeenten, beslist alle evenementen te verbieden tot 30/9/2020 en sportactiviteiten toe te staan zonder publiek

Strengere handhaving voor de opvolging van regels.

De regels voor feesten , beurzen, dansgelegenheden en evenementen worden bijgesteld. Voor privéfeesten wordt het maximaal aantal aanwezigen van 50 naar 10 gebracht .

Wanneer je in het buitenland verblijft dien je je aan de regels te houden. De meest up-to-date informatie vind je op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl Je kan er eveneens nalezen welke verplichtingen je moet nakomen bij je terugkeer naar België (quarantaine en/of test volgens kleurcode land, verplicht invullen registratieformulier

De gouden regels zijn belangrijker dan ooit voor iedereen!!!

? handen wassen

? afstand houden

? Mondmaskers bijna overal

? bijhouden contacten

?ziek zijn, thuis blijven

? Bubbel van 5 per week !!!!!

? Vermijd contact risicogroepen

Politiebesluit burgemeester m.b.t. mondmaskerplicht op plaatsen waar de social distancing niet kan nageleefd worden en het afgelasten van evenementen: https://www.waasmunster.be/bekendmakingen


10/06/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Vanaf vandaag zal opnieuw een brief van de burgemeester bedeeld worden in alle Waasmunsterse bussen. Daarin komt o.a. aan bod:

👉 de versoepelingen i.v.m. de coronamaatregelen
👉 oplossing eventueel fout geleverde mondmaskers
👉 het zomeraanbod voor de jeugd ('t Speelnest, Speelplein, Grabbelpas, Sportkampen.) Alle info i.v.m. dit zomeraanbod kan je trouwens hier terugvinden: www.waasmunster.be/zomeraanbod2020

Klik op de afbeelding hieronder om het volledige schrijven te lezen.
 


28/05/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER EN SCHEPEN VAN ONDERWIJS

Beste ouders

We zijn enorm blij dat we u dit heuglijk nieuws mogen brengen, want de laatste maanden waren voor onze leerlingen, leerkrachten, directies en ouders een ware beproeving. De overheid heeft eindelijk groen licht gegeven om de schoolpoorten voor iedereen weer open te stellen. Dat betekent dat onze leerlingen opnieuw samen klassikaal mogen leren en spelen. Er dienen wel nog een aantal coronamaatregelen gevolgd te worden.

Wij verwelkomen graag al onze kleuters vanaf 2 juni en daarna al onze lagere schoolkinderen vanaf 5 juni.

We doen een warme oproep om uw kind(eren) naar school te sturen. Hierbij denken we niet alleen aan de cognitieve ontwikkeling, maar ook aan het emotionele welbevinden van al onze kinderen. De experten zijn ervan overtuigd dat we, met de nodige maatregelen, onze scholen weer veilig kunnen openen.

We willen alle leerkrachten en directeurs oprecht bedanken voor de vele extra inspanningen die zij in deze moeilijke coronatijden geleverd hebben. We waarderen, als gemeentebestuur, ten zeerste hoezeer we telkens weer op een heel constructieve manier overleg hebben kunnen plegen over de drie onderwijsnetten in onze gemeente heen.

We bedanken ook het poetspersoneel dat druk in de weer is om de schoolomgeving proper en veilig te houden.

Ook u, als ouders, willen we oprecht bedanken dat u uw kind naar beste vermogen begeleid hebt en dat u de taak van leerkracht gedeeltelijk overgenomen hebt tijdens de pre-teaching. Dit was geen eenvoudige opdracht.

Samen met u kijken we uit naar die nieuwe 'eerste' schooldag!


26/05/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

🙌 Onze kinderen zullen blij zijn, want de speelpleintjes mogen volgens het Ministerieel Besluit vanaf 27 mei terug open!

Vandaag doet onze technische dienst zijn uiterste best om alle buurtspeelpleintjes netjes te maken zodanig dat onze kinderen morgen naar hartenlust en in de lentezon opnieuw kunnen genieten van de speeltuigen. Een overzicht van alle pleintjes vind je hier terug: www.waasmunster.be/wijkspeelpleintjes.

Belangrijk is wel dat volgende maatregelen worden gerespecteerd:
👉 de bezoeken zijn voorbehouden voor kinderen t.e.m. 12 jaar;
👉 de volwassenen die de kinderen begeleiden respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon


13/05/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

De Nationale Veiligheidsraad heeft tijdens haar persconferentie van 13/05 de volgende nieuwe maatregelen afgekondigd die ingaan op 18 mei. Even alles op een rijtje voor de duidelijkheid!

💇💇 Kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen gaan opnieuw open vanaf maandag. Dit op voorwaarde dat zij alleen op afspraak werken. Klanten en personeel moeten mond- neusbescherming dragen.

🍅🥕🍗🍕 Markten mogen opnieuw open gaan met een maximum aantal kramen van 50 en onder strikte voorwaarden. Het gaat enkel over (kleinschalige) markten in open lucht. Dit kan enkel na toestemming van het lokaal bestuur. Er moet een circulatieplan uitgewerkt worden, mond- neusbescherming is verplicht voor marktkramers en hun personeel.
 
🎨🐘 Museumbezoek, culturele bezienswaardigheden en dierentuinen gaan open op voorwaarde dat ze werken met online of telefonische afspraken en zo vermijden dat er een toeloop is. Er moet een circulatieplan uitgewerkt worden en cafetaria, attracties en speelpleintjes blijven gesloten.

📚 Ook bibliotheken mogen opnieuw open onder bepaalde voorwaarden. De bibliotheek van Waasmunster zal terug open gaan onder bepaalde voorwaarden. Hierover wordt binnenkort in een bewonersbrief gecommuniceerd.

👰🏻🤵😢Huwelijken en begrafenissen kunnen in groter gezelschap plaatsvinden, namelijk dertig personen. Dit op voorwaarde dat ze ver genoeg van elkaar kunnen zitten. De aanwezigen mogen enkel de ceremonie bijwonen en het is niet toegestaan om achteraf een receptie te organiseren.

🥅 Trainingen van sportclubs in open lucht mogen hervat worden met maximum twintig personen, op voorwaarde dat de afstandsregels worden gerespecteerd en onder begeleiding van een trainer.

📛 Alle evenementen (sportief, cultureel, recreatief, toeristisch) blijven verboden tot en met 30 juni.

Deze maatregelen zijn onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad en het Ministerieel Besluit. De vorige maatregelen blijven ook nog steeds van kracht!


08/05/2020: GIDS VOOR DE OPENING VAN DE HANDEL

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten dat kleinhandelszaken vanaf 11 mei opnieuw open mogen. Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, is er een praktische gids en communicatiemateriaal.

Deze gids bevat o.a. richtlijnen voor handelaars en klanten. De gids en communicatiemateriaal vind je terug op deze pagina: https://tinyurl.com/ycy6wdfh


05/05/2020: BRIEF VAN DE BURGEMEESTER 

Klik op de afbeelding hieronder om de brief van de burgemeester te lezen.


29/04/2020: ANNULATIE EVENEMENTEN

Het zat er al even aan te komen, en jammer genoeg moeten we nu ook officieel meedelen dat, in overleg met de verschillende organisatoren, volgende evenementen zijn afgelast:

Vrijdag 26 juni: Feel The Air
Zaterdag 27 juni: 10 Miles (incl. Vierschaarloop & jogging 7km)
Zaterdag 27 juni: Vierschaarfeesten

Het zou niet verantwoord zijn om deze te laten doorgaan in de huidige gezondheidscrisis. Maar, in 2021 zullen het sowieso topedities worden!!

25/04/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER: SAMENVATTING VAN DE BESLISSINGEN VAN DE NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD. EVEN ALLES OP EEN RIJTJE

Belangrijk: de huidige regels blijven gelden tot ze opgeheven worden!

Vanaf 4 mei werken we in verschillende fases. Er zal na elke fase een evaluatie gebeuren of de gezondheidscurve gunstig blijft evalueren. De maatregelen kunnen indien nodig opnieuw verstrengd worden.

FASE 1A - VANAF 4 MEI

👉 Telewerk blijft de norm. Textielwinkels mogen open om mondmaskers te maken.
👉 Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
👉 Mondneusbedekking is verplicht op openbaar vervoer voor mensen ouder dan 12 jaar. Je gebruikt een mondmasker (of sjaal of bandana) als de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden. De gemeente voorziet een mondmasker voor alle inwoners. Deze mondmaskers zullen bedeeld worden zodra ze geleverd worden.

FASE 1B - VANAF 11 MEI

👉 Alle winkels gaan terug open. Contactberoepen (bv. kappers, ...) kunnen nog niet starten.
👉 Alle andere regels blijven gelden.

FASE 2

👉 Musea kunnen open op 18 mei (bv. met ticketing systeem).
👉 Over activiteiten met meer personen gaat de Nationale Veiligheidsraad ten vroegste op 18 mei een beslissing nemen.
👉 De scholen gaan geleidelijk open vanaf 18 mei. Proefdraaien kan vanaf 15 mei. Kleuterscholen blijven gesloten tot eind mei. Scholen blijven verantwoordelijk voor de opvang van de leerlingen. Personeel en alle leerlingen ouder dan 12 jaar moeten een mondmasker dragen.

FASE 3 - TEN VROEGSTE 8 JUNI

De Nationale Veiligheidsraad zal beslissen of vanaf deze datum de hieronder vermelde activiteiten zullen kunnen doorgaan. Dit is dus nog onder voorbehoud! De Veiligheidsraad zal bekijken of:

👉 horecazaken en restaurants kunnen openen
👉 jeugdbewegingen en zomerstages kunnen doorgaan
👉 meerdaagse reizen kunnen, toeristische attracties kunnen openen en kleinere openluchtevenementen kunnen plaatsvinden (massa-evenementen kunnen niet tot en met 31 augustus)

Alle informatie over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad vind terug op www.info-coronavirus.be.


23/04/2020: MONDMASKERS VOOR ALLE WAASLANDERS

Acht steden en gemeenten van het Waasland slaan de handen in elkaar om al hun inwoners gratis een mondmasker te bezorgen. In totaal gaat het om 265.660 mondmaskers, die gisteren met een groepsaankoop besteld zijn bij Think Pink.

De deelnemende steden en gemeenten zijn Waasmunster, Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren, Temse, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Kruibeke. De productie- en leveringstijd van Think Pink bedraagt twee weken. De stads- en gemeentebesturen zullen er zelf voor instaan om de mondmaskers te bezorgen aan hun inwoners.

Think Pink is de organisatie die zich inzet voor de preventie van en onderzoek naar borstkanker. 80% van de opbrengst van de verkoop van mondmaskers gaat naar projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen.

22/04/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

We krijgen momenteel heel veel vragen over de beschikbaarheid van mondmaskers. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om een voorstel uit te werken voor de aankoop van mondmaskers voor alle inwoners van Waasmunster. We houden u zeker op de hoogte!


16/04/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER: SAMEN VOLHOUDEN!

Beste Waasmunsteraar

Sinds een vijftal weken is onze leefwereld enorm veranderd. We dienen om te gaan met maatregelen die diep ingrijpen in ons dagelijkse leven. We worden ons zelf meer en meer bewust van de gevolgen van al die speciale regels. En het is heel menselijk dat dit na 5 lange weken begint te wegen waardoor het moeilijk begint te worden om die opgelegde maatregelen te blijven volgen.

Ons dagelijks leven is ontregeld

We beseffen dat het leven voor vele van onze inwoners ontregeld is. We kunnen niet naar het werk, ondernemers zien hun inkomsten dalen, kinderen zitten thuis omdat de scholen dicht zijn. Lekker sporten, genieten, ontspannen met meerdere vrienden: het kan niet. Echt niet.

Velen werken nu extra hard. Mensen in de zorg verdienen ieders respect en steun. Maar ook wie achter de schermen werkt en nu in moeilijke omstandigheden doorzet en de maatregelen volgt, hoe moeilijk ook, moet door ons gesteund worden.

Geef niet op!

Laat ons samen doorzetten en respecteer de adviezen. Kom niet in groep samen, ook niet om een gezellig praatje te maken of stiekem in een groepje wat te mountainbiken op een terrein verdoken in onze bossen, of om met buren te barbecueën in de lentezon. Hou voldoende afstand, ook in de supermarkten en winkels. Beperk uw verplaatsing tot wat strikt noodzakelijk is. We zien het echter meer en meer gebeuren …

Extra politiecontroles

De politie heeft de afgelopen week, spijtig genoeg, reeds meerdere malen pv’s moeten opstellen voor corona-overtredingen, en deze blijven in stijgende lijn gaan. De coronaploegen zijn noodzakelijk om ons blijvend bewust te maken van deze gezondheidscrisis. Vandaar onze warme oproep om vol te houden en de maatregelen te blijven volgen, want we zijn op goede weg! Hoofdzaak is echt om de verspreiding van het coronavirus SAMEN tegen te gaan. Hoe lang het allemaal nog zal duren weten we niet. In elk geval zullen de komende weken niet altijd makkelijk zijn.

We overwinnen dit SAMEN

Laten we de aandacht nu niet verslappen en blijven doorzetten. Enkel als we SAMEN ons verantwoordelijkheid blijven nemen kunnen we dit overwinnen en komen we hier samen STERKER uit!

Jurgen Bauwens, Uw Burgemeester

MEER NIEUWS

Verlenging maatregelen t.e.m. 3 mei

De Nationale Veiligheidsraad besliste de huidige maatregelen ter bestrijding van het coronavirus te verlengen t.e.m. 3 mei 2020. Alle geldende maatregelen vind je steeds terug op www.info-coronavirus.be.

Gemeentehuis & Sociaal Huis

Door deze verlenging blijven ook het gemeentehuis en het Sociaal Huis alvast t.e.m. 3 mei gesloten voor het publiek. De dienstverlening verloopt via telefoon of e-mail. Enkel in noodgevallen zullen na afspraak burgers toegelaten worden in het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Contactinfo gemeentehuis: 052 46 00 11 of informatie@waasmunster.be
Contactinfo Sociaal Huis: 052 25 13 00 of info.ocmw@waasmunster.be

WZC ‘t Heuverveld

Een bezoek brengen aan bewoners in WZC ‘t Heuverveld blijft voorlopig niet mogelijk. Dit omdat het besmettingsgevaar nog steeds te groot is, en het praktisch regelen van een veilig bezoek op korte termijn niet haalbaar is. De situatie wordt wekelijks geëvalueerd door de gemeentelijke veiligheidscel, in overleg met Samen Ouder. Mochten de omstandigheden veranderen en bezoek op een veilige manier kan geregeld worden, dan wordt hier uiteraard nog over gecommuniceerd.

Oproep van de huisartsen

De huisartsen van het Waasland merken de laatste weken een sterke vermindering van het aantal patiënten dat naar de raadpleging komt. Ze maken zich zorgen omdat ze vrezen dat - net zoals bij de collega’s van de spoedopname het geval is - patiënten uit schrik deze vaak noodzakelijke zorg uitstellen. Dit uitstelgedrag kan leiden tot ernstige complicaties en in het slechtste geval tot overlijden.

De huisartsen hebben zeker voldoende tijd en ruimte om de medische problemen aan te pakken. Dit gebeurt steeds op afspraak en op een correcte manier, met respect voor afstand, met handschoenen en mondmaskers voor ieders veiligheid. Aarzel dus niet om bij medische problemen uw huisarts of behandelende arts te raadplegen.

Start werken heraanleg Neerstraat

De definitieve start van de werken voor de heraanleg van de Neerstraat is voorzien op 25 mei 2020. Over de fasering van de werken, wegomleidingen, ... wordt later nog via een schrijven gecommuniceerd.


10/04/2020: ANNULERING GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN T.E.M. 15 JUNI

Door de huidige gezondheidscrisis worden alle gemeentelijke activiteiten t.e.m. 15 juni geannuleerd. Op 11 mei zal het schepencollege een tussentijdse evaluatie houden en bekijken wat er met de activiteiten na 15 juni zal gebeuren (bv. Ten Miles, Feel The Air, … ). Indien de federale overheid hier vóór 11 mei beslissingen over neemt, dan wordt dat uiteraard gecommuniceerd.

Hierbij vind je een overzicht van de t.e.m. 15 juni geannuleerde activiteiten.

 • April & mei: alle geplande theateractiviteiten in GC Hoogendonck werden geannuleerd en/of verplaatst
 • 6 t.e.m. 17 april: Grabbelpas paasvakantie
 • 6 t.e.m. 17 april: Kinderopvang ’t Speelnest
 • 13 april: Jaarmarkt
 • 17 april t.e.m. 17 mei: Tentoonstelling WO II (Heemkring ’t Sireentje)
 • 19 april: Opening toeristisch seizoen
 • 20, 21 en 24 april: Jeugdsportdagen
 • 22 april: Buitenspeeldag 2020
 • 25 april: Erfgoeddag
 • 30 april: Ontdek De Ster
 • 3 mei: W-day
 • 12 mei: cursus reanimatie en AED
 • 28 mei: Sporteldag

03/04/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER I.V.M. HEROPENING RECYCLAGEPARK

Op dinsdag 7 april heropent afvalintercommunale MIWA vijf van zijn zes recyclageparken. Ook het park in Waasmunster zal terug open zijn.

Aan deze heropening zijn maatregelen en voorwaarden verbonden.

👉 Stel je bezoek indien mogelijk uit. Als het echt niet dringend is, blijf in uw kot!

👉 Er zal maar een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd op het park worden toegelaten. Lange wachttijden zijn dus mogelijk.

👉 Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel voor het wegbrengen van grote stukken afval (bv. zetel of matras) kan je met twee personen komen.

👉 Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen zitten.

👉 Hou steeds minstens 1,5 meter afstand tot andere bezoekers of parkwachters.

👉 Sorteer thuis het afval alvast goed per afvalsoort. Zo kunnen bezoekers op een veilige manier hun afval deponeren en kan een goede en vlotte werking worden gegarandeerd.

👉 Er kan enkel met elektronische betaalmiddelen worden betaald. Composteerartikelen, asbestzakken of beschermingssets worden tijdelijk niet meer verkocht. Ook worden er voorlopig geen asbesthoudende materialen meer aanvaard.

👉 Kom enkel naar het recyclagepark als je geen ziekteverschijnselen vertoont.

Er kan alsnog beslist worden het recyclagepark te sluiten indien:

👉 de social distance maatregelen niet kunnen worden gegarandeerd;

👉 de heropening zowel binnen als buiten het park voor chaos zorgt;

👉 de heropening leidt tot verkeersproblemen / gevaar;

👉 de politie de veiligheid niet kan garanderen;

👉 de parkwachters aangeven dat het niet haalbaar is om het park open te houden.

DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN IEDEREEN BLIJFT AANDACHTSPUNT NUMMER 1!


01/04/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Tot onze grote spijt moeten wij u melden dat één van de bewoners die besmet was met het coronavirus deze nacht is overleden in de isolatie-afdeling van WZC Het Hof. Wij betuigen ons oprecht medeleven aan de familie van de overleden bewoner.

Intussen zijn er opnieuw 2 bewoners op de gelijkvloerse afdeling die symptomen vertonen die wijzen op een vermoeden van een besmetting met het coronavirus. Eén van hen werd gescreend met een positief resultaat.

In navolging van de richtlijnen van de overheid worden er voorlopig geen screenings meer uitgevoerd (max 5 screenings). Van zodra er bij een bewoner symptomen zijn, die wijzen op een vermoeden van een besmetting met het coronavirus, worden onmiddellijk alle voorgeschreven maatregelen strikt toegepast. Dit naast de specifieke maatregelen die al voor heel de gelijkvloerse afdeling werden ingevoerd en de algemene maatregelen die voor heel het woonzorgcentrum (WZC) gelden.

Deze bewoners zullen niet meer worden overgebracht naar de isolatie-afdeling van WZC Het Hof. Zij worden met de ondersteuning van de huisarts, de coördinerend arts van het WZC, en dankzij de samenwerking met AZ Nikolaas zo optimaal mogelijk opgevolgd en verzorgd in WZC ’t Heuverveld. De situatie wordt dagelijks opgevolgd in overleg met de coördinatiecel van AZ Nikolaas.

Dit alles sluit een ziekenhuisopname in bepaalde specifieke situaties niet uit.


31/03/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER / VEILIGHEIDSCEL

Er komen bij de veiligheidscel van Waasmunster geregeld aanvragen binnen van verenigingen en organisaties met de vraag of ze huis aan huis goederen mogen bedelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om steunacties voor lokale verenigingen, of acties voor het goede doel.

De federale en Vlaamse maatregelen verbieden echter dit soort bedelingen. Het gaat hier immers om niet-essentiële verplaatsingen. De veiligheidscel moet dus jammer genoeg dergelijke, goed bedoelde, initiatieven altijd negatief beoordelen.

We begrijpen en waarderen ten zeerste dat de lokale bevolking elkaar en de verenigingen wil helpen. Dat is in deze tijden sowieso zeer belangrijk. Verplaatsingen moeten, als we de coronacrisis snel achter de rug willen hebben, echter beperkt blijven tot het hoogstnoodzakelijke. Met spijt in het hart moeten we zeggen dat deze activiteiten hier niet onder vallen. We hopen op uw begrip, en we hopen ook dat er andere veilige initiatieven gevonden worden om elkaar en de lokale verenigingen te steunen.


27/03/2020: Annulering activiteiten paasvakantie

Het zat er al even aan te komen, en spijtig genoeg moeten we nu ook bevestigen dat de jaarmarkt, Grabbelpas paasvakantie, Vakantiekinderopvang ’t Speelnest en de opening van het toeristisch seizoen geannuleerd worden omwille van de huidige gezondheidscrisis.

Meer info vind je hier terug.


25/03/2020: Corona treft ook WZC ‘t Heuverveld

Klik hier voor alle info!


18/03/2020: DRINGEND BERICHT VAN DE BURGEMEESTER M.B.T. MAATREGELEN CORONAVIRUS

De Wereldgezondheidsorganisatie roept alle landen op om maatregelen te blijven nemen die effectief zijn gebleken om het aantal coronabesmettingen te verlagen en om de verspreiding van het virus te vertragen. Ook ons land wil daar gehoor aan geven, en voert daarom strengere maatregelen in.

Deze maatregelen gaan in op woensdag 18 maart om 12.00 u. en blijven gehandhaafd tot en met 5 april 2020. Daarna worden deze maatregelen geëvalueerd.

De maatregelen die werden genomen op 13 maart 2020, aan waarvan u op de hoogte werd gebracht via een bewonersbrief, blijven gelden. 

Hieronder volgen de nieuwe verstrengde maatregelen. U vindt ze in detail ook terug op www.info-coronavirus.be

Burgers blijven in hun woning, zodat ze met zo weinig mogelijk mensen (buiten het gezin) in contact komen.

• Kinderen van ouders die in een cruciale sector werken, kunnen beroep doen op scholen en kinderopvangcentra voor opvang van hun kinderen.

• Burgers mogen hun woning verlaten voor noodzakelijke en dringende redenen zoals medische zorg, voedingswinkel, apotheek, post- of bankautomaat, tankstation, of om mantelzorg te bieden of hulp te verstrekken aan kwetsbare personen.

Samenscholingen (buiten het gezin) zijn verboden.

• Fysieke activiteit in de buitenlucht (wandelen, joggen, fietsen) is aangeraden, maar alleen met de naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, of eenzelfde vriend(-in), en indien contact (minder dan 1,5 meter) met andere mensen kan vermeden worden.

• Toegang tot supermarkten zal op een gecontroleerde manier gebeuren, met een maximum aantal klanten dat tegelijkertijd in de supermarkt kan aanwezig zijn (maximaal 1 klant per 10 vierkante meter gedurende maximaal 30 minuten), zodat men steeds een veilige afstand van 1,5 meter kan bewaren (i.e. de lengte van een winkelkarretje).
In de mate van het mogelijke wordt gevraagd om alleen te gaan winkelen. Winkels mogen geen kortingsacties of solden doen. Ook in kleinere voedingswinkels en apotheken dient er een actief wachtrijbeheer ingevoerd te worden zodanig dat een veilige afstand (1,5m) kan gegarandeerd worden.

• Openbare markten worden gesloten. Voedselkramen zijn toegelaten waar ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening. Voor Waasmunster betekent dit dat de wekelijkse markt op vrijdag gesloten wordt t.e.m. 3 april 2020.

• Horecazaken moeten hun terrasmeubilair naar binnen brengen.

Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven dicht met uitzondering van: voedingsmiddelen, apotheek, dierenvoeding, krantenwinkel en kappers (op afspraak, één klant per kapper per salon).

• Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden verboden tot en met 5 april 2020.

De politie zal toezien op een strikte naleving van deze en vorige maatregelen.

We roepen op dat iedereen, jong en oud, zijn verantwoordelijkheid neemt en deze maatregelen nauwlettend volgt. Als we allen onze burgerplicht uitvoeren, dan kunnen we dit virus tegenhouden!

Zorg goed voor jezelf en voor anderen! Zorg ook extra voor je naaste buren die dreigen in eenzaamheid te geraken, want in deze tijden is de leuze “Een goede buur is beter dan een verre vriend” echt wel aan de orde!


17/03/2020: recyclagepark gesloten

Na een beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir worden alle Vlaamse recyclageparken tijdelijk gesloten voor het publiek. Vanaf dinsdagmiddag 17 maart 2020 is het bijgevolg niet meer mogelijk om afval te brengen naar de recyclageparken. Wellicht duurt deze maatregel tot 4 april 2020.

Deze beslissing kadert in een ruimer geheel van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

We vragen het publiek om begrip te tonen voor deze uitzonderlijke maatregel en hopen snel de dienstverlening te kunnen hervatten.


16/03/2020: update maatregelen

Alle openbare speelpleintjes zijn gesloten voor het publiek.


16/03/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Langs deze weg willen de burgemeester en het gemeentebestuur, in nauw overleg met de huisartsen en het AZ Nikolaas u wijzen op de maatregelen die nu getroffen worden in verband met de COVID-19 pandemie.

De grote besmettelijkheid en de snelle evolutie verantwoorden de beperking van bijeenkomsten, de nood aan hand- en hoesthygiëne en de “sociale afstand” (geen handen geven, niet omhelzen, afstand houden).

Om een goede basiszorg te garanderen in deze uitzonderlijke omstandigheden gaan huisartsen en ziekenhuizen op een andere manier te werk:

 • Je kan het ziekenhuis enkel in na doorverwijzing van de huisarts voor ernstige acute aandoeningen.
 • De spoedafdeling is niet langer vrij te betreden voor mensen met een luchtweginfectie. Neem hiervoor altijd contact met je huisarts of in acute situaties met het noodnummer 112. De routinebehandelingen worden uitgesteld.
 • Bezoek is niet langer toegestaan in het ziekenhuis. Enkel kinderen, vrouwen die moeten bevallen en minder mobiele patiënten mogen begeleid worden door 1 persoon. Wie persoonlijke spullen van een familielid in het ziekenhuis wil afzetten of ophalen, dient zich te melden aan het onthaal.
 • De huisartsen houden geen vrije consultaties meer.
 • Afspraken kunnen niet langer online worden ingeboekt maar dienen telefonisch gemaakt te worden: zo kunnen patiënten met een luchtweginfectie gescheiden worden van patiënten met andere medische problemen
 • De huisbezoeken worden tot een minimum beperkt om tijd vrij te maken om zoveel mogelijk patiënten te helpen.

13/03/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER M.B.T. MAATREGELEN CORONAVIRUS

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Er is beslist om de maatregelen te versterken met hetzelfde doel: de verspreiding van de epidemie tegengaan. Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied België en dienen dus ook in Waasmunster nageleefd te worden. Hieronder worden de huidige versterkte maatregelen meegegeven.

1. EVENEMENTEN / BIJEENKOMSTEN / ACTIVITEITEN

Alle geplande activiteiten/evenementen/bijeenkomsten (sport, cultuur, recreatie, …) worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt zeker tot en met vrijdag 3 april 2020.

Volgende geplande vergaderingen worden geannuleerd (en naar latere data doorgeschoven):

- infovergadering mobiliteitsplan op 24 maart
- infovergadering werken Neerstraat op 31 maart

2. SCHOLEN / OPVANG

Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen. Deze maatregel geldt voor alle onderwijsnetten. We roepen ouders op om hun kinderen thuis te houden: enkel als het niet anders kan, zal er opvang voorzien worden. Communicatie over deze opvang zal via de scholen verspreid worden.

3. WINKELS / HORECA

- Cafés en restaurants blijven gesloten; hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant. Op de naleving van deze sluiting zal streng gecontroleerd worden door de politie.
- Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.
- De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend.
- Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend.

4. GEMEENTELIJKE DIENSTEN

- GC Hoogendonck en de bibliotheek zijn gesloten voor het publiek, en dit alvast tot en met 3 april 2020.- Het gemeentehuis is gesloten voor het publiek. De dienstverlening verloopt via telefoon (052 46 00 11) of e-mail (informatie@waasmunster.be). Enkel in noodgevallen zullen na afspraak burgers toegelaten worden in het gemeentehuis.
- Het Sociaal Huis is gesloten voor het publiek. De dienstverlening verloopt via telefoon (052 25 13 00) of e-mail (info.ocmw@waasmunster.be). Enkel in noodgevallen zullen na afspraak burgers toegelaten worden in het Sociaal Huis.

5. COVID-19 HUISARTSENWACHTPOST

Om de verdere verspreiding van het coronavirus binnen onze regio zoveel mogelijk in te perken, richten de Huisartsenkoepel Waasland, de Huisartsenwachtpost Waasland en het AZ Nikolaas vanaf 14 maart 2020 een tijdelijke COVID-19 huisartsenwachtpost op.

Patiënten met symptomen die op een mogelijke besmetting COVID-19 kunnen wijzen, dienen zich eerst telefonisch te melden:

 • op weekdagen bij de eigen huisarts
 • in het weekend bij de huisartsenwachtpost 03 361 03 61
 • het is niet de bedoeling dat er rechtstreeks naar de spoedgevallendienst wordt gegaan.

De huisarts zal deze patiënten, indien nodig, doorverwijzen naar een collega-huisarts in de tijdelijke wachtpost op de spoedgevallenparking van het AZ Nikolaas, campus Sint-Niklaas.

6. VRAGEN OVER DE MAATREGELEN?

Er is door het gemeentebestuur een telefoonnummer geactiveerd waar u met uw vragen m.b.t. de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus terecht kan: 052 25 13 00

Dit nummer is bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 u., ook in het weekend. Voor dringende medische vragen of andere noodgevallen belt u niet naar dit nummer, maar wel naar 112 of 101!

De Veiligheidscel van de gemeente Waasmunster komt dagelijks bijeen, en monitort en evalueert de situatie continu. Indien nieuwe maatregelen nodig zijn, zal dit gecommuniceerd worden via de gemeentelijke website, facebook, en mogelijks andere kanalen (bewonersbrief).

Voor de meest recente info over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kan u dus steeds terecht op www.waasmunster.be/corona of op www.facebook.com/gemeentewaasmunster.

We willen de verspreiding van het coronavirus tegengaan; en wij roepen dus eenieder op zijn verantwoordelijkheid te nemen en deze maatregelen nauwlettend te volgen. Als we allen onze burgerplicht uitvoeren, dan kunnen we dit virus tegenhouden. En vooral, zorg goed voor jezelf en voor anderen!


12/03/2020: I.v.m. woonzorgcentra

Na overleg met de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra, heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) beslist dat de centra de deuren moeten sluiten voor externe bezoekers. Dit geldt dus ook voor WZC 't Heuverveld in Waasmunster.
 
De maatregel gaat in vanaf 12 maart 2020 tot het einde van de paasvakantie. Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, wordt een uitzondering gemaakt voor externe zorgverstrekkers, stagiairs, geregistreerde mantelzorgers en directie- en raadsleden. Ook zij moeten aan dezelfde veiligheidsvoorschriften als het andere personeel voldoen.

MEER INFORMATIE