Gemeente Gemeente Waasmunster

Coronavirus (Covid-19): maatregelen & info

Gepubliceerd op: woensdag 1 april 2020 16 u.

03/04/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER I.V.M. HEROPENING RECYCLAGEPARK

Op dinsdag 7 april heropent afvalintercommunale MIWA vijf van zijn zes recyclageparken. Ook het park in Waasmunster zal terug open zijn.

Aan deze heropening zijn maatregelen en voorwaarden verbonden.

👉 Stel je bezoek indien mogelijk uit. Als het echt niet dringend is, blijf in uw kot!

👉 Er zal maar een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd op het park worden toegelaten. Lange wachttijden zijn dus mogelijk.

👉 Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel voor het wegbrengen van grote stukken afval (bv. zetel of matras) kan je met twee personen komen.

👉 Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen zitten.

👉 Hou steeds minstens 1,5 meter afstand tot andere bezoekers of parkwachters.

👉 Sorteer thuis het afval alvast goed per afvalsoort. Zo kunnen bezoekers op een veilige manier hun afval deponeren en kan een goede en vlotte werking worden gegarandeerd.

👉 Er kan enkel met elektronische betaalmiddelen worden betaald. Composteerartikelen, asbestzakken of beschermingssets worden tijdelijk niet meer verkocht. Ook worden er voorlopig geen asbesthoudende materialen meer aanvaard.

👉 Kom enkel naar het recyclagepark als je geen ziekteverschijnselen vertoont.

Er kan alsnog beslist worden het recyclagepark te sluiten indien:

👉 de social distance maatregelen niet kunnen worden gegarandeerd;

👉 de heropening zowel binnen als buiten het park voor chaos zorgt;

👉 de heropening leidt tot verkeersproblemen / gevaar;

👉 de politie de veiligheid niet kan garanderen;

👉 de parkwachters aangeven dat het niet haalbaar is om het park open te houden.

DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN IEDEREEN BLIJFT AANDACHTSPUNT NUMMER 1!


01/04/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Tot onze grote spijt moeten wij u melden dat één van de bewoners die besmet was met het coronavirus deze nacht is overleden in de isolatie-afdeling van WZC Het Hof. Wij betuigen ons oprecht medeleven aan de familie van de overleden bewoner.

Intussen zijn er opnieuw 2 bewoners op de gelijkvloerse afdeling die symptomen vertonen die wijzen op een vermoeden van een besmetting met het coronavirus. Eén van hen werd gescreend met een positief resultaat.

In navolging van de richtlijnen van de overheid worden er voorlopig geen screenings meer uitgevoerd (max 5 screenings). Van zodra er bij een bewoner symptomen zijn, die wijzen op een vermoeden van een besmetting met het coronavirus, worden onmiddellijk alle voorgeschreven maatregelen strikt toegepast. Dit naast de specifieke maatregelen die al voor heel de gelijkvloerse afdeling werden ingevoerd en de algemene maatregelen die voor heel het woonzorgcentrum (WZC) gelden.

Deze bewoners zullen niet meer worden overgebracht naar de isolatie-afdeling van WZC Het Hof. Zij worden met de ondersteuning van de huisarts, de coördinerend arts van het WZC, en dankzij de samenwerking met AZ Nikolaas zo optimaal mogelijk opgevolgd en verzorgd in WZC ’t Heuverveld. De situatie wordt dagelijks opgevolgd in overleg met de coördinatiecel van AZ Nikolaas.

Dit alles sluit een ziekenhuisopname in bepaalde specifieke situaties niet uit.


31/03/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER / VEILIGHEIDSCEL

Er komen bij de veiligheidscel van Waasmunster geregeld aanvragen binnen van verenigingen en organisaties met de vraag of ze huis aan huis goederen mogen bedelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om steunacties voor lokale verenigingen, of acties voor het goede doel.

De federale en Vlaamse maatregelen verbieden echter dit soort bedelingen. Het gaat hier immers om niet-essentiële verplaatsingen. De veiligheidscel moet dus jammer genoeg dergelijke, goed bedoelde, initiatieven altijd negatief beoordelen.

We begrijpen en waarderen ten zeerste dat de lokale bevolking elkaar en de verenigingen wil helpen. Dat is in deze tijden sowieso zeer belangrijk. Verplaatsingen moeten, als we de coronacrisis snel achter de rug willen hebben, echter beperkt blijven tot het hoogstnoodzakelijke. Met spijt in het hart moeten we zeggen dat deze activiteiten hier niet onder vallen. We hopen op uw begrip, en we hopen ook dat er andere veilige initiatieven gevonden worden om elkaar en de lokale verenigingen te steunen.


27/03/2020: Annulering activiteiten paasvakantie

Het zat er al even aan te komen, en spijtig genoeg moeten we nu ook bevestigen dat de jaarmarkt, Grabbelpas paasvakantie, Vakantiekinderopvang ’t Speelnest en de opening van het toeristisch seizoen geannuleerd worden omwille van de huidige gezondheidscrisis.

Meer info vind je hier terug.


25/03/2020: Corona treft ook WZC ‘t Heuverveld

Klik hier voor alle info!


18/03/2020: DRINGEND BERICHT VAN DE BURGEMEESTER M.B.T. MAATREGELEN CORONAVIRUS

De Wereldgezondheidsorganisatie roept alle landen op om maatregelen te blijven nemen die effectief zijn gebleken om het aantal coronabesmettingen te verlagen en om de verspreiding van het virus te vertragen. Ook ons land wil daar gehoor aan geven, en voert daarom strengere maatregelen in.

Deze maatregelen gaan in op woensdag 18 maart om 12.00 u. en blijven gehandhaafd tot en met 5 april 2020. Daarna worden deze maatregelen geëvalueerd.

De maatregelen die werden genomen op 13 maart 2020, aan waarvan u op de hoogte werd gebracht via een bewonersbrief, blijven gelden. 

Hieronder volgen de nieuwe verstrengde maatregelen. U vindt ze in detail ook terug op www.info-coronavirus.be

Burgers blijven in hun woning, zodat ze met zo weinig mogelijk mensen (buiten het gezin) in contact komen.

• Kinderen van ouders die in een cruciale sector werken, kunnen beroep doen op scholen en kinderopvangcentra voor opvang van hun kinderen.

• Burgers mogen hun woning verlaten voor noodzakelijke en dringende redenen zoals medische zorg, voedingswinkel, apotheek, post- of bankautomaat, tankstation, of om mantelzorg te bieden of hulp te verstrekken aan kwetsbare personen.

Samenscholingen (buiten het gezin) zijn verboden.

• Fysieke activiteit in de buitenlucht (wandelen, joggen, fietsen) is aangeraden, maar alleen met de naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, of eenzelfde vriend(-in), en indien contact (minder dan 1,5 meter) met andere mensen kan vermeden worden.

• Toegang tot supermarkten zal op een gecontroleerde manier gebeuren, met een maximum aantal klanten dat tegelijkertijd in de supermarkt kan aanwezig zijn (maximaal 1 klant per 10 vierkante meter gedurende maximaal 30 minuten), zodat men steeds een veilige afstand van 1,5 meter kan bewaren (i.e. de lengte van een winkelkarretje).
In de mate van het mogelijke wordt gevraagd om alleen te gaan winkelen. Winkels mogen geen kortingsacties of solden doen. Ook in kleinere voedingswinkels en apotheken dient er een actief wachtrijbeheer ingevoerd te worden zodanig dat een veilige afstand (1,5m) kan gegarandeerd worden.

• Openbare markten worden gesloten. Voedselkramen zijn toegelaten waar ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening. Voor Waasmunster betekent dit dat de wekelijkse markt op vrijdag gesloten wordt t.e.m. 3 april 2020.

• Horecazaken moeten hun terrasmeubilair naar binnen brengen.

Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven dicht met uitzondering van: voedingsmiddelen, apotheek, dierenvoeding, krantenwinkel en kappers (op afspraak, één klant per kapper per salon).

• Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden verboden tot en met 5 april 2020.

De politie zal toezien op een strikte naleving van deze en vorige maatregelen.

We roepen op dat iedereen, jong en oud, zijn verantwoordelijkheid neemt en deze maatregelen nauwlettend volgt. Als we allen onze burgerplicht uitvoeren, dan kunnen we dit virus tegenhouden!

Zorg goed voor jezelf en voor anderen! Zorg ook extra voor je naaste buren die dreigen in eenzaamheid te geraken, want in deze tijden is de leuze “Een goede buur is beter dan een verre vriend” echt wel aan de orde!


17/03/2020: recyclagepark gesloten

Na een beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir worden alle Vlaamse recyclageparken tijdelijk gesloten voor het publiek. Vanaf dinsdagmiddag 17 maart 2020 is het bijgevolg niet meer mogelijk om afval te brengen naar de recyclageparken. Wellicht duurt deze maatregel tot 4 april 2020.

Deze beslissing kadert in een ruimer geheel van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

We vragen het publiek om begrip te tonen voor deze uitzonderlijke maatregel en hopen snel de dienstverlening te kunnen hervatten.


16/03/2020: update maatregelen

Alle openbare speelpleintjes zijn gesloten voor het publiek.


16/03/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Langs deze weg willen de burgemeester en het gemeentebestuur, in nauw overleg met de huisartsen en het AZ Nikolaas u wijzen op de maatregelen die nu getroffen worden in verband met de COVID-19 pandemie.

De grote besmettelijkheid en de snelle evolutie verantwoorden de beperking van bijeenkomsten, de nood aan hand- en hoesthygiëne en de “sociale afstand” (geen handen geven, niet omhelzen, afstand houden).

Om een goede basiszorg te garanderen in deze uitzonderlijke omstandigheden gaan huisartsen en ziekenhuizen op een andere manier te werk:

  • Je kan het ziekenhuis enkel in na doorverwijzing van de huisarts voor ernstige acute aandoeningen.
  • De spoedafdeling is niet langer vrij te betreden voor mensen met een luchtweginfectie. Neem hiervoor altijd contact met je huisarts of in acute situaties met het noodnummer 112. De routinebehandelingen worden uitgesteld.
  • Bezoek is niet langer toegestaan in het ziekenhuis. Enkel kinderen, vrouwen die moeten bevallen en minder mobiele patiënten mogen begeleid worden door 1 persoon. Wie persoonlijke spullen van een familielid in het ziekenhuis wil afzetten of ophalen, dient zich te melden aan het onthaal.
  • De huisartsen houden geen vrije consultaties meer.
  • Afspraken kunnen niet langer online worden ingeboekt maar dienen telefonisch gemaakt te worden: zo kunnen patiënten met een luchtweginfectie gescheiden worden van patiënten met andere medische problemen
  • De huisbezoeken worden tot een minimum beperkt om tijd vrij te maken om zoveel mogelijk patiënten te helpen.

13/03/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER M.B.T. MAATREGELEN CORONAVIRUS

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Er is beslist om de maatregelen te versterken met hetzelfde doel: de verspreiding van de epidemie tegengaan. Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied België en dienen dus ook in Waasmunster nageleefd te worden. Hieronder worden de huidige versterkte maatregelen meegegeven.

1. EVENEMENTEN / BIJEENKOMSTEN / ACTIVITEITEN

Alle geplande activiteiten/evenementen/bijeenkomsten (sport, cultuur, recreatie, …) worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt zeker tot en met vrijdag 3 april 2020.

Volgende geplande vergaderingen worden geannuleerd (en naar latere data doorgeschoven):

- infovergadering mobiliteitsplan op 24 maart
- infovergadering werken Neerstraat op 31 maart

2. SCHOLEN / OPVANG

Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen. Deze maatregel geldt voor alle onderwijsnetten. We roepen ouders op om hun kinderen thuis te houden: enkel als het niet anders kan, zal er opvang voorzien worden. Communicatie over deze opvang zal via de scholen verspreid worden.

3. WINKELS / HORECA

- Cafés en restaurants blijven gesloten; hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant. Op de naleving van deze sluiting zal streng gecontroleerd worden door de politie.
- Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.
- De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend.
- Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend.

4. GEMEENTELIJKE DIENSTEN

- GC Hoogendonck en de bibliotheek zijn gesloten voor het publiek, en dit alvast tot en met 3 april 2020.- Het gemeentehuis is gesloten voor het publiek. De dienstverlening verloopt via telefoon (052 46 00 11) of e-mail (informatie@waasmunster.be). Enkel in noodgevallen zullen na afspraak burgers toegelaten worden in het gemeentehuis.
- Het Sociaal Huis is gesloten voor het publiek. De dienstverlening verloopt via telefoon (052 25 13 00) of e-mail (info.ocmw@waasmunster.be). Enkel in noodgevallen zullen na afspraak burgers toegelaten worden in het Sociaal Huis.

5. COVID-19 HUISARTSENWACHTPOST

Om de verdere verspreiding van het coronavirus binnen onze regio zoveel mogelijk in te perken, richten de Huisartsenkoepel Waasland, de Huisartsenwachtpost Waasland en het AZ Nikolaas vanaf 14 maart 2020 een tijdelijke COVID-19 huisartsenwachtpost op.

Patiënten met symptomen die op een mogelijke besmetting COVID-19 kunnen wijzen, dienen zich eerst telefonisch te melden:

  • op weekdagen bij de eigen huisarts
  • in het weekend bij de huisartsenwachtpost 03 361 03 61
  • het is niet de bedoeling dat er rechtstreeks naar de spoedgevallendienst wordt gegaan.

De huisarts zal deze patiënten, indien nodig, doorverwijzen naar een collega-huisarts in de tijdelijke wachtpost op de spoedgevallenparking van het AZ Nikolaas, campus Sint-Niklaas.

6. VRAGEN OVER DE MAATREGELEN?

Er is door het gemeentebestuur een telefoonnummer geactiveerd waar u met uw vragen m.b.t. de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus terecht kan: 052 25 13 00

Dit nummer is bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 u., ook in het weekend. Voor dringende medische vragen of andere noodgevallen belt u niet naar dit nummer, maar wel naar 112 of 101!

De Veiligheidscel van de gemeente Waasmunster komt dagelijks bijeen, en monitort en evalueert de situatie continu. Indien nieuwe maatregelen nodig zijn, zal dit gecommuniceerd worden via de gemeentelijke website, facebook, en mogelijks andere kanalen (bewonersbrief).

Voor de meest recente info over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kan u dus steeds terecht op www.waasmunster.be/corona of op www.facebook.com/gemeentewaasmunster.

We willen de verspreiding van het coronavirus tegengaan; en wij roepen dus eenieder op zijn verantwoordelijkheid te nemen en deze maatregelen nauwlettend te volgen. Als we allen onze burgerplicht uitvoeren, dan kunnen we dit virus tegenhouden. En vooral, zorg goed voor jezelf en voor anderen!


12/03/2020: I.v.m. woonzorgcentra

Na overleg met de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra, heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) beslist dat de centra de deuren moeten sluiten voor externe bezoekers. Dit geldt dus ook voor WZC 't Heuverveld in Waasmunster.
 
De maatregel gaat in vanaf 12 maart 2020 tot het einde van de paasvakantie. Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, wordt een uitzondering gemaakt voor externe zorgverstrekkers, stagiairs, geregistreerde mantelzorgers en directie- en raadsleden. Ook zij moeten aan dezelfde veiligheidsvoorschriften als het andere personeel voldoen.

MEER INFORMATIE