Gemeente Gemeente Waasmunster

Buurtinformatienetwerk

Een Buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de inwoners van Waasmunster en de lokale politie.

Momenteel zijn er drie BIN's actief in Waasmunster:

 • BIN Vekuwe : "Vekuwe" is de afkorting voor Van Eyckpark-Kuilstraat-Weverstraat. Deze BIN heeft zich op enkele jaren tijd uitgebreid over alle straten van de Heide van Waasmunster, waardoor heel deze buurt omvat zit in het BIN.
  BIN Vekuwe is samengesteld uit verschillende "wijken" of "deel-BIN's" waardoor alle straten van de Heide bestreken worden :
  - Podope : Potaardestraat-Dommelstraat-Pelkemstraat
  - Heide Zuid
  - Heide-Oost
  - Heide-Centrum
  BIN Vekuwe telt momenteel in totaal ongeveer 450 leden.
  Coördinator: dhr. Carry De Cleer
 • BIN Waasmunster-Noord : BIN ontstaan vanuit de bewoners omgeving Baverikstraat-Grote Baan-Maretak. BIN Waasmunster omvat nu ook alle straten van de wijk "de Ruiter", dus in feite alle straten van Waasmunster ten Noorden van de E17 en ten Westen van de N446.
  BIN Waasmunster-Noord telt momenteel in totaal ongeveer 100 leden.
  Coördinator: dhr. Paul Harlem

 • BIN Sombeke ("Sombin") : Deze BIN omvat alle straten van de wijk Sombeke.
  BIN Sombeke telt momenteel in totaal ongeveer 30 leden.
  Coördinator: dhr. Kris De Wolf

Voor wie?

Alle inwoners die in het werkingsgebied van een BIN wonen.

Voor Waasmunster-Centrum en de wijk Sint-Anna zijn momenteel nog geen BIN's actief.

Voorwaarden

Om aan te sluiten bij het BIN dat werkzaam is in de wijk waar je woont, kan je je melden bij de coördinator van het BIN.

Als nieuw lid zal je gevraagd worden een engagementsverklaring (huishoudelijk regelement) te ondertekenen.

Prijs

Aansluiting bij een BIN kost 20 euro. Deze kost dient als provisie voor de telefoonkosten verbonden aan het verwittigingssysteem en is goed voor meerdere jaren aansluiting.

Afhandeling

Informatie-uitwisseling is cruciaal voor een BIN! 
De BIN-leden (en ook andere burgers natuurlijk) melden verdachte zaken onmiddellijk aan de dienst 101 (politie) waarna de politie ter plaatse komt en een eerste evaluatie maakt. 
Indien noodzakelijk kan de politie het BIN-netwerk opstarten waarna er een dringende telefonische melding naar ALLE Bin-leden volgt met een verwittiging over de toestand en enkele raadgevingen.

De politie geeft ook regelmatig (niet-dringende) feedback over de recente diefstallen of andere criminaliteit in de wijk (dit gebeurt via mail naar alle leden).
Op deze manier blijven alle leden extra alert en op de hoogte van de huidige toestand qua inbraken, diefstallen,...

Naast dit verwittigingsplatform heeft een BIN ook een sociale functie in een buurt, dwz. een BIN kan de bewoners van een wijk meer met elkaar in contact brengen en zorgen voor een sociaal sterker weefsel.