Gemeente Gemeente Waasmunster

Algemene voorwaarden evenementen

Als je een evenement organiseert in Waasmunster, gelden deze algemene voorwaarden. 

Toiletten 

De gemeente beschikt over een toiletwagen die je kan aanvragen als vereniging via de cultuurdienst.

De opbouw en afbraak gebeurt door de gemeentelijke uitvoerende dienst. Neem tijdig contact op met de technische dienst via manta@waasmunster.be .

De toiletwagen kan gebruikt worden als er een aansluiting is op het vuil water (DWA). 


Dranken 

Als organisator ben je verantwoordelijk voor het gebruik van alcohol op je evenement.

Het is verboden alcohol te schenken aan -16-jarigen en sterke dranken aan -18-jarigen. Sterke dranken bevatten meer dan 1,2 % gedistilleerde alcohol of meer dan 22 vol % (het percentage dat je terugvindt op de fles/blik). 
 
Als je sterke dranken schenkt op een evenement, dan moet je een tijdelijke tapvergunning aanvragen. 

 • Sterke dranken: alcoholpops (Breezer en varianten), whisky-cola, gin-tonic, campari, pisang, passoa, jenevers…
   
 • Geen sterke dranken: bieren, wijnen, mousserende en andere al dan niet gegiste dranken en tussenproducten, bv. porto, sherry en martini. 

SABAM en Billijke Vergoeding

Als je een evenement organiseert, waarbij je muziek afspeelt of artiesten laat optreden, dan moet je ook billijke vergoeding en SABAM aanvragen bij Unisono.

Voor de gemeentelijke lokalen (De Meermin en BC Sombeke) is er een centrale overeenkomst met Unisono afgesloten. Je hoeft als organisator dus geen billijke vergoeding aan te vragen en te betalen als je op deze locaties iets organiseert. SABAM moet je hier enkel aanvragen en betalen als je een gage betaalt aan artiesten OF entreegeld vraagt (vb. inkom voor een fuif of concert).


Gas/elektriciteit 

Algemeen 

 • Werk altijd stabiel, veilig en correct, op een (vaste), effen, duurzame en stevige ondergrond. 
 • Gebruik materiaal dat conform is aan de geldende normen, bepalingen en richtlijnen van het product. 
 • Gebruik geen opstellingen die sporen van gebrekkig onderhoud, instabiliteit of een ander technisch mankement vertonen. 
 • Vermijd het gebruik van verschillende verlengsnoeren na elkaar, dit vergroot de kans op kortsluiting. 

Verwarmingselementen 

Voor het inrichten van standen, gebruik je verwarmingstoestellen voor bak-, braad of kookdoeleinden die daarvoor speciaal zijn uitgerust en beveiligd. 
 

 • Zorg ervoor dat de toestellen voldoen aan de wettelijke voorschriften. 
 • Hun werking mag niemand hinderen of brandgevaar opleveren. De toestellen zijn degelijk beschermd om ongevallen te voorkomen. 
 • Plaats de toestellen op een stenen vloerplaat of op een ondergrond van onbrandbare en slecht warmtegeleidend materiaal. 
 • Zorg ervoor dat de toestellen vlot te bereiken zijn en plaats ze in een door de buitenlucht geventileerde ruimte. 
 • Stel frituurtoestellen veilig op zodat ze geen gevaar vormen voor de bezoekers (opgelet met spatten en hittevorming). Ook hier plaats je de toestellen op een stabiele ondergrond.
 • Toestellen die je gebruikt hebben een stopthermostaat. 
 • Er moet een blusdeken en afsluitdeksel aanwezig zijn. 
 • Alle brandbaar materialen bevinden zich op een voldoende veilige afstand van elkaar en van het publiek.

Voedingsbronnen 

Werk altijd met een elektrische voeding. Als dat niet kan, staan we enkel vloeibaar gemaakte gassen toe als voedingsbron. Petroleumverwarmingselementen of elementen waarvan de vlam niet is afgeschermd zijn verboden. 

Als je gasflessen gebruikt: 

 • moeten die in goede staat zijn (geen deuken, roestvorming,..) en gekeurd zijn: op het plaatje van de fles moet de datum van de laatste keuring zijn vermeld. Deze keuring mag, afhankelijk van het type van de fles, maximaal 10 tot 15 jaar oud zijn. 
 • Zet de gasfles altijd rechtop op een stevige ondergrond zodat ze niet omver kan gelopen worden.
 • Stel gasflessen altijd buiten op: zorg dat ze afgeschermd zijn tegen directe zonnestralen en scherm ze af van het publiek. Gebruikte gasflessen moeten altijd van buiten uit afgesloten kunnen worden. 
 • De gasflessen bevinden zich op hetzelfde niveau als de onmiddellijke omgeving. 
 • Zorg voor voldoende ventilatie. 
 • Er mag maximum één reserve gasfles aanwezig zijn. 
 • Het gebruikte soort gas moet geschikt zijn voor de gebruikte installatie. 

Voor een installatie op propaan en butaan met soepele leidingen: 

 • Een ontspanner is voorzien tussen fles en slang. 
 • Je mag geen andere slangen gebruiken dan deze die aanvaard zijn voor vloeibaar gemaakt propaan of butaan. 
 • De slangen mogen geen barsten, kreuken vertonen, niet langer zijn dan 2 meter en je moet ze visueel over de totale lengte kunnen controleren. 
 • Op de slang moeten volgende gegevens staan opgedrukt: de waarde van de maximale werkdruk, (minimaal 15 bar) het merk of logo van de fabrikant en de aard van het gas waarvoor de slang mag gebruikt worden vermeld staan en het fabricagejaar: ze mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. 
 • De slang is bevestigd aan de fles en aan het bekken/brander met spanbeugels/spanbandjes. 
 • De uiteinden van de slang worden vastgehecht door spanbeugels op de slangnippels die aangepast zijn aan de inwendige diameter. 
 • Breng de brandweer op de hoogte van het gebruik van een warmtebron die werkt met een gasvoeding en vermeld de exacte locatie waar deze staat opgesteld. 
 • Bij elke stand die werkt met een warmtebron, is een brandblusapparaat (keuringslabel BENOR/NVBB) met een blusvermogen van minstens één bluseenheid (CO2/ABC-poeder)) aanwezig. De controledatum staat vermeld op/aan het apparaat.
 • De aanwezige personen kunnen een brandblusser hanteren. 

Als je werkt met professionele kramen: 
 
Alle kramen moeten volgende attesten kunnen voorleggen bij technische controle: 

 • Een attest van keuring gasdichtheid niet ouder dan 5 jaar. 
 • Een attest van keuring van de elektriciteit niet ouder dan één jaar 

Afval 

Voorzie voldoende en grote afvalcontainers voor het verzamelen van de verschillende afvalfracties (PMD, GFT & restafval). Je kan contact opnemen met de milieudienst voor een advies op maat via milieu@waasmunster.be 

Op 1 januari 2020 ging er een verbod in op het gebruik van wegwerpbekers, -blikken en -flessen. Sinds 1 januari 2022 komt er een verbod op het gebruik van wegwerpcateringmateriaal voor bereide voeding. Dan zijn ook wegwerpborden, -kommen, -schalen en -bestek niet langer toegelaten. De wetgeving is zowel van toepassing op de eigen werking van de overheid als op evenementen georganiseerd door de overheid. De meest recente info over deze wetgeving vind je op de website van OVAM


Springkastelen

Wie een springkasteel wil plaatsen op het openbaar domein, zoals de straat, het buurtpleintje,… vermeld dit vooraf bij de aanvraag van het evenement in ons online evenementenplatform.

Je bent als organisator verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en de normen die hiervoor bepaald zijn. Meer informatie over de wetgeving lees je op de website van de Federale Overheid

Wat zegt de wetgeving?

Als je een springkasteel plaatst, creëer je een 'speelterrein' en ben je aansprakelijk voor ongevallen en incidenten. Bordjes met ‘het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen’ hebben geen juridische waarde en zijn zelfs verboden.

Wat kan je doen om alles veilig te laten verlopen?

 1. Vraag informatie op bij de verhuurder

  De verhuurder moet voor de ondertekening van het huurcontract informatie ter beschikking stellen aan de huurder over het toestel, de plaatsingsvoorschriften en gebruiksinformatie.

 2. Neem organisatorische en technische maatregelen om de risico’s te beperken
 • Technische maatregelen:
  • Pas de valbodem en valzone rond het toestel aan volgens de gegevens van de verhuurder/fabrikant
  • In de valzone mogen geen obstakels staan zoals bomen, muren, andere speeltuigen, stenen,..
  • Leg tapijt bij de uitgang van het toestel
  • Baken de toegang af met hekken.
 • Organisatorische maatregelen:

  • Zorg ervoor dat de motor onbereikbaar is, bijvoorbeeld door het plaatsen van nader- of herashekken.
  • Veranker het springkasteel volgens de gegevens van de fabrikant/verhuurder. Je kan hiervoor gebruik maken van bvb zandzakken (slurfmodel), je plaatst de slurfzak in/op verschillende verankeringspunten.
  • Zorg ervoor dat kinderen de stroom zelf niet kunnen onderbreken: werk daarom met verlengkabels en zorg ervoor dat deze in een kabelmof samen komen.
  • Zorg voor constant toezicht door meerderjarig persoon

Vuurwerk

Het algemeen politiereglement van de politiezone Hamme-Waasmunster verbiedt het afsteken van vuurwerk, ook in de eindejaarsperiode. Inbreuken hierop kunnen in een GAS-boete resulteren.

Vuurwerk is een slecht idee omdat het levensgevaarlijk, brandgevaarlijk, superongezond, duur en belastend voor dieren en hulpdiensten is.