Gemeente Gemeente Waasmunster

Aanvraag evenement


Wanneer een evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek of een wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen OF op de openbare weg (geen minimumaantal), is de voorafgaande toelating vereist.

Je bent verplicht hiervoor het COVID Event Risk Model (CERM) en aanvraagformulier in te vullen.

Het aanvraagformulier dient om een lokale inschatting van uw evenement te maken. Het CERM is een verplichting van Vlaanderen. Je zal het resultaat van de CERM moeten uploaden in je aanvraagformulier.

Afhankelijk van het soort en de grootte van het event kan er nog bijkomende informatie opgevraagd worden door de dienst noodplanning en zullen er nog bijkomende vergunningen dienen aangevraagd te worden.

Voor wie?

Iedereen die in tijden van corona een evenement of activiteit organiseert voor meer dan 200 personen OF op de openbare weg.

Hoe aanvragen?

Op basis van het ingevulde aanvraagformulier zal de gemeentelijke veiligheidscel hun advies formuleren en zal jouw aanvraag ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Het ingevulde aanvraagformulier wordt automatisch naar de dienst noodplanning gestuurd.

Klik hier voor het verplichte COVID EVENT RISK MODEL (deze heb je nodig om het aanvraagformulier te kunnen vervolledigen.

Het aanvraagformulier kan je hier invullen: Online aanvragen

De aanvraag moet minimum 3 weken vooraf ingediend worden, bij laattijdige indiening zal de vergunning niet meer kunnen verleend worden.