Gemeente Gemeente Waasmunster

Aanvraag evenement


Wij vragen aan alle organisatoren en verenigingen om evenementen met meer dan 50 personen binnen en 100 personen buiten, of evenementen op de openbare weg (onafhankelijk van het aantal personen!), te melden via het online meldingsformulier. 

Afhankelijk van het soort en de grootte van het event kan er nog bijkomende informatie opgevraagd worden door de dienst noodplanning en zullen er nog bijkomende vergunningen dienen aangevraagd te worden.

Hoe aanvragen?

Op basis van het ingevulde aanvraagformulier zal de gemeentelijke veiligheidscel hun advies formuleren en zal jouw aanvraag ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Het ingevulde aanvraagformulier wordt automatisch naar de dienst noodplanning gestuurd.

Het aanvraagformulier kan je hier invullen: Online aanvragen

De aanvraag moet minimum 3 weken vooraf ingediend worden, bij laattijdige indiening zal de vergunning niet meer kunnen verleend worden.