Gemeente Gemeente Waasmunster

Stedenbouwkundige inlichtingen

Op de dienst Ruimtelijke Ordening kan je terecht voor stedenbouwkundige inlichtingen over een perceel of percelen.

Als je inlichtingen wil over een perceel dien je een stedenbouwkundig uittreksel aan te vragen. Een stedenbouwkundig uittreksel bevat de ligging van het gewestplan (uittreksel plannenregister), een uittreksel van het vergunningenregister en inlichtingen m.b.t. milieu (vergunningen, bosdecreet, ...).

De maximale termijn voor het afleveren van een uittreksel is 30 dagen. 

Je kan steeds de ligging van het gewestplan consulteren op Geopunt. Op deze site vind je ook andere interessante informatie over uw perceel (overstromingsrisico, luchtfoto’s, …)

Hoe aanvragen?

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal

Prijs

  • Aanvraag dossier vastgoedinformatie: 60 euro per kadastraal perceel
  • Platformretributie: 36,50 euro per kadastraal perceel