Gemeente Gemeente Waasmunster

Heraanleg van de N446 in Waasmunster, Hamme en Dendermonde


Update 02/04/2020

Door coronabesmettingen bij de aannemer voor de nutswerken, moeten we de start van die werken noodgedwongen uitstellen. De besmettingen bij de aannemer zorgen ervoor dat een groot deel van het personeel 2 weken in quarantaine moet. Daardoor schuift de planning van een aantal werven op en starten de nutswerken op de N446 pas op maandag 26 april. Vanaf die dag vernieuwen de nutsmaatschappijen de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie over een traject dat loopt van de rotonde op de Zogsebaan (Dendermonde) tot Zogge (Hamme).

Daarnaast beslisten we uit veiligheidsoverwegingen om fietsers tijdens de volledige duur van de werken in beide richtingen om te leiden. Dat is veiliger dan de fietsers deels langs de N446 te laten fietsen, zoals eerder gecommuniceerd.

Aan de omleidingen voor gemotoriseerd verkeer zijn geen wijzigingen:

Het gemotoriseerd verkeer kan in beide richtingen beurteling langs de werf passeren. Het verkeer wordt er geregeld met tijdelijke verkeerslichten.

Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de N470 en de E17.

Vragen?

Bent u een buurtbewoner of heeft u een handelszaak in de omgeving? Dan kan u met uw vragen terecht bij de bereikbaarheidsadviseur. Zij staat in nauw contact met AWV en de aannemer die het project zal uitvoeren. U kan haar contacteren via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of 0476/72.22.57 (9u tot 17u).


Update 19/03/2020

Op maandag 12 april start de eerste fase van de nutswerken op de N446. Dat is later dan voorzien. Door de hevige regenval van de voorbije maanden is de bodem te drassig om de werken nog deze maand te kunnen opstarten. We werken vanaf 12 april over een traject dat loopt van aan de rotonde op de Zogsebaan (Dendermonde) tot Zogge (Hamme). Daarnaast loopt op dit moment ook het openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning.

Start fase 1 nutswerken

Op maandag 12 april beginnen de nutsmaatschappijen met het vernieuwen van de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie langs de Zogsebaan en de Heirbaan (N446). Daarbij werken ze van de rotonde aan de Zogsebaan in Dendermonde tot Zogge in Hamme. Het verkeer wordt tijdens deze werken deels omgeleid. De nutswerken starten op de rijrichting Hamme (fase 1a). Daarna volgt de rijrichting Dendermonde (fase 1b).

Omleidingen tijdens de nutswerken

In fase 1a kunnen fietsers de N446 blijven volgen in de richting van Dendermonde. Fietsers richting Hamme worden omgeleid. In fase 1b wisselt deze situatie. Dan kunnen fietsers doorfietsen richting van Hamme en worden ze omgeleid in de richting van Dendermonde. (ter info: dit stond foutief vermeld in een eerder verspreide bewonersbrief.)

Het gemotoriseerd verkeer kan in beide richtingen beurteling langs de werf passeren. Het verkeer wordt er geregeld met tijdelijke verkeerslichten.

Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de N470 en de E17.

Om sluipverkeer tegen te gaan zullen er in Dendermonde tijdelijk enkele straten geknipt worden. Mogelijks komen er in Hamme gelijkaardige maatregelen.

 

Openbaar onderzoek

Om de heraanleg van de weg te mogen uitvoeren, vroegen we een omgevingsvergunning aan. Nog tot 14 april loopt het openbaar onderzoek in het kader van die aanvraag. Wie dit wenst kan de nodige documenten inkijken op de gemeentehuizen van Dendermonde, Waasmunster en Hamme. Maar ook online kan u de documenten raadplegen via Omgevingsloket Vlaanderen. 

Verdere verloop van de werken

In de zomer van 2021 start fase 1 van de wegen- en rioleringswerken. Ook hier wordt er gewerkt van de rotonde op de Zogsebaan tot de Bookmolenstraat in Hamme.

Vragen?

Bent u een buurtbewoner of heeft u een handelszaak in de omgeving? Dan kan u met uw vragen terecht bij de bereikbaarheidsadviseur. Zij staat in nauw contact met AWV en de aannemer die het project zal uitvoeren. U kan haar contacteren via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of gsm 0476/72.22.57 (9u tot 17u).

Op www.wegenenverkeer.be/waasmunster vindt u alle info over de herinrichting van de N446 en de volgende fases.


Update 20/11/2020

Wijziging planning: Normaalgezien zou eind november gestart zijn met het bouwrijp maken van het eerste deel van de werfzone. Maar het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen duurt langer dan voorzien én we willen eigenaars meer tijd geven om de onteigende voortuinstroken vrij te maken. Daarom is de start van de werken uitgesteld naar 5 januari 2021. Tijdens het bouwrijp maken van de percelen, zal er zo goed als geen hinder zijn voor het verkeer. Na deze voorbereidende werken, gaan de nutswerken van start in februari 2021. Deze kleine verschuiving in timing heeft geen verdere impact op de fasering en verkeerssituatie zoals deze eerder werd gecommuniceerd.

ALLE INFO OVER DE HERAANLEG VIND JE HIER TERUG.


In het voorjaar van 2020 gaat de langverwachte heraanleg van de N446 in Waasmunster, Hamme en Dendermonde van start. De 3 gemeentes, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer investeren samen in 7,5 km nieuwe gewestweg. Hierdoor maken we van de N446 een veiliger weg voor alle weggebruikers.

Alle info vind je steeds terug via wegenenverkeer.be/waasmunster.

Via deze pagina kan je je ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Zo krijg je alle nieuws over de werken in je mailbox.